لحظه  بروز رسانی 
ZANYAR
بی‌حالبی‌حال
ZANYAR

🍉دو قدم مانده به رقصیدن برف 🍉یک نفس مانده به

🍉دو قدم مانده به رقصیدن برف 🍉یک نفس مانده به


🍉دو قدم مانده به رقصیدن برف
🍉یک نفس مانده به سرما و به یخ

🍉چشم در چشم زمستانی دگر
🍉تحفه ای یافت نکردم کنم هدیه تان

🍉یک سبد عاطفه دارم همه تقدیم شما

🍉یلدا  مبارک

@ 👈 👈

مشاهده همه ی 3 نظر
Fatemeh
خنگخنگ
Fatemeh

× اولش ذوق داری . × بعدش با sms شروع میشه

× اولش ذوق داری ....
× بعدش با sms شروع میشه ....
× زنگ ها جاشو به ساعت های پرارزش میده ....
× سحر تا سحر تو فکرشی، از یه دقیقه دیر جواب دادن به ستوه میای ....
دیدنش آرزوته ....
× میخوای هر جور شده خوشحالش کنی .....
× بغلش گرمترین آغوش دنیاست .....
× عادت جاشو به وابستگی میده ، وابستگی جاشو به دوست داشتن میده ، دوست داشتن جاشو به عشق میده .....
× اینجاست که دردت شروع میشه ....
× فهمیده دل بستی هر کاری میکنه تا آزارت بده ...
×با دیر جواب دادن هاش ، بد رفتاری هاش ،توهین هاش
کاری میکنه که به صدار در بیای ....
×بعد میگه دیدی با هم سازش نداریم ....؟؟
× میزاره و میره....
× تو میمونی و تنهایی و عادتی که با هیچ چیز جبران نمیشه ....
× نه کسی شادت میکنه نه رفتن کسی ناراحتت...
× اونوقت تنهایی رو حس میکنی ....
× مرگ رو به جون میخری.....
× منتظر روزی هستی که توی یه جمله ختم بشی

× پــــشـت ســــر مُــــــرده حــرفـــ نزنــید×

مشاهده همه ی 3 نظر
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳
مو قشنگمو قشنگ
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳

عشق داری? کپی کن تا ظهر عاشورا توپستات باشه

عشق داری?

کپی کن تا ظهر عاشورا توپستات باشه

یا اگه کلاست میاد پایین، بیخیال

.
.

.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒██▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒██▒▒|
▒▒██████████▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒█▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒█▒▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒█▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒‌█████▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒██▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒██▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒██▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒|

به عشق آقا امام حسین این پست تا ظهر عاشورا پاک نخواهد شد.
اجازه کپی دست آقاس
(یقین دارم که حاجتمو میدی .......
آمین ....)

مشاهده همه ی 17 نظر