لحظه  بروز رسانی 
N̲̅ᴇ̲̅ɢ̲̅ɪ̲̅ɴسِـِوگِـِولـِی گپـ دوسِتـِآنـِه
N̲̅ᴇ̲̅ɢ̲̅ɪ̲̅ɴسِـِوگِـِولـِی گپـ دوسِتـِآنـِه

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ
ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ﺍﺣﺴــﺎﺱ
ﮐﺎﺭ ﻫﺮ ﺁﺩﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ!...

مشاهده همه ی 15 نظر
N̲̅ᴇ̲̅ɢ̲̅ɪ̲̅ɴسِـِوگِـِولـِی گپـ دوسِتـِآنـِه
N̲̅ᴇ̲̅ɢ̲̅ɪ̲̅ɴسِـِوگِـِولـِی گپـ دوسِتـِآنـِه

این خاکستر که می بینی خاکستر سیگار نیست ، خاطرات

این خاکستر که می بینی خاکستر سیگار نیست ،
خاطرات منند که هر شب با خودم دود می شوند …

مشاهده همه ی 5 نظر
N̲̅ᴇ̲̅ɢ̲̅ɪ̲̅ɴسِـِوگِـِولـِی گپـ دوسِتـِآنـِه
N̲̅ᴇ̲̅ɢ̲̅ɪ̲̅ɴسِـِوگِـِولـِی گپـ دوسِتـِآنـِه

قطعا روزی صدایم را خواهی شنید… روزی که نه صدا

قطعا روزی صدایم را خواهی شنید…
روزی که نه صدا اهمیت دارد نه روز . . .

مشاهده همه ی 8 نظر