لحظه  بروز رسانی 
عسل
عسل
.

گرداب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عسل
عسل

یادمون باشه ما زنا باید همیشه یه کاغذ تو جیبمون داشته

یادمون باشه ما زنا باید همیشه یه کاغذ تو جیبمون داشته باشیم!
که توش بنویسه کار شوهرمه
که خدایی نکرده ماشین زد مردیم
پلیس کاغذو پیدا کنه بندازنش زندون
که خوشحال نشه بره یه زن دیگه بگیره×)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عسل
عسل

سی صد گل سرخ یه گل نصرانی مارا ز سر

سی صد گل سرخ یه گل نصرانی
مارا ز سر بریده میترسانی
گر ما ز سر بریده میترسیدیم
در محفل عاشقان نمیرقصیدیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عسل
عسل
روزای رویایی

یوسف زمانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عسل
عسل
گل پونه

محسن ابراهیم زاده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عسل
عسل
توبگو

..

مشاهده همه ی 2 نظر
عسل
عسل
..

..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عسل
عسل
سیبارو

سیبارو

مشاهده همه ی 1 نظر