لحظه  بروز رسانی 
عسل
مهربونمهربون
عسل
.

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عسل
مهربونمهربون
عسل

زندگی چیست؟ خشم غم رفاه

زندگی چیست؟

خشم
غم
رفاه
درد
مرض
کتک
فوش
خواب و بیداری
زمینو اسمان
هوس
عشق
ازدواج
مرگ
اخرش نی
........
چیست!؟

مشاهده همه ی 17 نظر
عسل
مهربونمهربون
عسل
.

.

مشاهده همه ی 1 نظر
عسل
مهربونمهربون
عسل
مال همیم

..

مشاهده همه ی 2 نظر
عسل
مهربونمهربون
عسل

اسم فیلم سریال خارجی کره و

اسم فیلم سریال خارجی
کره و......

مشاهده همه ی 3 نظر
عسل
مهربونمهربون
عسل

عشق را در چشم شهلاے تو دیدن محشر است 

عشق را در چشم شهلاے تو دیدن محشر است 

قصه را با صوت زیبایت شنیدن محشر است 

مو پریشان کرده اے، دستان عاشق بسته اے 

دست را در بین موهایت تنیدن محشر است

{-7-}{-7-}

مشاهده همه ی 9 نظر
عسل
مهربونمهربون
عسل
معجزه عشق

.

مشاهده همه ی 3 نظر