لحظه  بروز رسانی 
نازی کریمی
خوشحالخوشحال
نازی کریمی

سلام {-w4-}

مشاهده همه ی 12 نظر
°•маячам•°
عاشقعاشق
°•маячам•°

مـــے ســـــرایــــمتـــو و چشـــــمــاטּ تــــو رانـــه ســـپیـــכےنــــه غـــــزلـــےتــ

مـــے ســـــرایــــم

تـــو و چشـــــمــاטּ تــــو را

نـــه ســـپیـــכے

نــــه غـــــزلـــے

تـــویـــے آטּ شــــعــر כل انــگـــیز و بــــلنـــــכ

ڪــه پـــر از مثــــنـوے بــارانـــــے

مـــنــــم آטּ شـــاعــــر بــیـــــכل

ڪـــه فـــقــط

بـــرق چشــــمـــاטּ تـــو را مــــے بـــیـــنــــכ

ســـبڪ مــــטּ عـــاشـــقــــے و

قـــافـــیـــه ام כلـتـــنگــــے ســـت

مــــنـــم آטּ مســــت پریـــشاטּ نــگــاهــــت

ڪـــــــــــه כلـــــــــــــــــــــــم

تـــــو واحــســــاس تـــــو را مـــے خــواهــــכ


مشاهده همه ی 4 نظر
°•маячам•°
عاشقعاشق
°•маячам•°

مشاهده همه ی 9 نظر
اسماعیل(سنگ صبور دلهای عاشق)
ناراحتناراحت
اسماعیل(سنگ صبور دلهای عاشق)

{-67-}{-67-}{-67-}{-67-}{-67-}{-67-}{-67-}{-67-}{-67-}{-67-}{-67-}{-66-}{-66-}{-66-}{-66-}{-66-}{-129-}{-129-}{-129-}{-129-}{-68-}{-65-}{-69-}

516o_0.834471001376723231_parsnaz_ir.jpg

مشاهده همه ی 13 نظر
پروفایلمو ببینی ضرر نمیکنی
خوشتیپخوشتیپ
پروفایلمو ببینی ضرر نمیکنی

خیلی نامردی اگه بازنشر نکنی!!!!!لحظات دیدنی از حیوانات

خیلی نامردی اگه بازنشر نکنی!!!!!

لحظات دیدنی از حیوانات....مشاهده همه ی 23 نظر
mostafa
مو قشنگمو قشنگ
mostafa

شاید کلاسی که ما در آن درس می خوانیم از این

شاید کلاسی که ما در آن درس می خوانیم از این هم ویران تر باشد


شاید پای پوشی که با آن می خواهیم در صراط مستقیم قدم بر داریم از این هم کهنه تر باشد

شاید آب گوارایی که می نوشیم از این هم کثیف تر باشد

شاید باری که بر دوشمان است از این هم سنگین تر باشد

شاید صفای کودکیمان را اینجا، جا گذاشته ایم

شاید مردم نتوانند از پشت شیشه های غبار گرفته ی

 ماشین هایشان، زیبایی و طراوت نوجوانیمان را ببینند

شاید آنچه در دنیا می جستیم از این هم بی ارزش تر بود

و شاید کودکی و پیریمان را اندوهی چنین فرا گرفته باشد

چشمها را باید شست...

جور دیگرباید دید...


مشاهده همه ی 31 نظر
___hasti___
سرما زدهسرما زده
___hasti___

<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;">آیا میدانید قرارداد ترکمان چای


آیا میدانید قرارداد ترکمان چای یک قرارداد صد ساله است ؟

و هم اکنون به پایان رسیده است و باید ایروان و نخجوان به ایران باز گردانده شود ؟

آیا میدانید ارمنستان هم اکنون باید جزوه مرز های ایران باشد ؟

...

آیا میدانید هفده شهر قفقاز باید دوباره به خاک های ایران باز گردد؟

تا میتوانید همه بازنشر کنید

نظرات برای این پست غیر فعال است
(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅() ◣◥෴ᙢᗩŞI66෴◣◥
عاشقعاشق
(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅() ◣◥෴ᙢᗩŞI66෴◣◥

آن كس كه لذت یك روز زیستن و عاشق بودن را

آن كس كه لذت یك روز زیستن و عاشق بودن را تجربه كند،
انگار كه هزار سال زیسته و آنكه امروزش را قدر نمیداند،
هزار سال هم به كارش نمی آید !

Mah Pishooni
مشاهده همه ی 2 نظر