لحظه  بروز رسانی 
OMID
مهربونمهربون
OMID

اگر توانم باشد که یک دل را از شکستن باز دارم

اگر توانم باشد که یک دل را از شکستن باز دارم
به بیهودگی زندگی نخواهم کرد
اگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانم
یا دردی را تسکین بخشم
یا انسانی تنها را یاری کنم
که دیگر بار بسوی شادی باز گردد
به عبث زندگی نخواهم کرد

مشاهده همه ی 2 نظر
OMID
مهربونمهربون
OMID

میتوان زیبا زیست… نه چنان سخت که از عاطفه


متن های عاشقانه, زندگی زیبا

میتوان زیبا زیست…
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!

لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید…
عاشق باشیم و سراسر خورشید…

مشاهده همه ی 2 نظر
roz-24
مهربونمهربون
roz-24

"مهربانی" مهمترین اصل "انسانیت" است … اگر کسی از من کمکی

HamMihan-2015831002622955951439124953.82

"مهربانی"
مهمترین اصل "انسانیت" است
اگر کسی از من کمکی بخواهد،
یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم
"
پائولو کوئیلو"

مشاهده همه ی 60 نظر
OMID
مهربونمهربون
OMID

به آنهایی که دوستشان دارید بی بهانه بگویید دوستت دارم

به آنهایی که دوستشان دارید بی بهانه بگویید دوستت دارم
بگویید در این دنیای شلوغ سنجاقشان کرده اید به دلتان
بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان کوتاه تر از عمر شکوفه هاست
شما بگویید ، حتی اگر نشنوند . . .

مشاهده همه ی 8 نظر