لحظه  بروز رسانی 
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

بدبخت نداره ک بهش کمک کنین

عکس: ‏ای تو اوون روووحت...! p.r‏

مشاهده همه ی 1 نظر
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

ازدواج هميشه به عشق پايان داده است.

مشاهده همه ی 1 نظر
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

از دل برود هر آنكه از ديده برفت.

مشاهده همه ی 1 نظر
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

هرگز براي پول ازدواج نكنيد، چون براي پول در آوردن راههاي آسانتري هم وجود دارد.

مشاهده همه ی 1 نظر
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

انسانها با دو چشم و يك زبان به دنيا مي آيند تا دو برابر آنچه كه مي گويند ببينند، ولي از رفتارشان اين طور استنباط مي شود كه با دو زبان و يك چشم تولد يافته اند، زيرا همان افرادي كه كمتر ديده اند بيشتر حرف مي زنند و آنها كه هيچ نديده اند درباره همه چيز اظهار نظر مي كنند.

مشاهده همه ی 1 نظر