لحظه  بروز رسانی 
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

239d283a98803fee181570072e90a461-425

مشاهده همه ی 2 نظر
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

اینم از قدرت خانوما.

Funny-Pictures_FarsV-Com-18.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

قانون بقای خارش: خارش برطرف نمی‌شود فقط از نقطه‌ای به نقطۀ

قانون بقای خارش:


خارش برطرف نمی‌شود فقط از نقطه‌ای به نقطۀ دیگر منتقل می‌شود..!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

تو جاده هیچوخت با زانتیا کل نندازینمن یه بار خواستم روشو

تو جاده هیچوخت با زانتیا کل نندازین

من یه بار خواستم روشو کم کنم، یهو آژیر زد گفت بزن کنار :|

اصن جنبه نداشت بیشعور

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

من نمیدونم این بچه خرخونا وقتی ازدواج کردن و بچه دارشدن

من نمیدونم این بچه خرخونا وقتی ازدواج کردن و بچه دارشدن


از چه افتخاراتی میخوان واسه بچه هاشون تعریف کنن ؟!


دِ آخه یه فرار از مدرسه ای ،


یه کتک خوردن از ناظمی ،


یه واحدهای پاس نشده ای

یه تقلب کردنی

یه سر جلسه امتحان نرفتنی

یه دعوا و بزن بزنی ،


یه چیزی باید باشه که با هیجان تعریف کنن عاخه!!!


خوش به حال بچه های خودم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

ﺁﻗﻮ ﻣﺎ ﯾﻪ ﺑﺎﺭﺭﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎﺭﺍﻧﻤﻮﻧﻮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻃﺮﻑ ﮔﻔﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ

ﺁﻗﻮ ﻣﺎ ﯾﻪ ﺑﺎﺭﺭﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎﺭﺍﻧﻤﻮﻧﻮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .

ﻃﺮﻑ ﮔﻔﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ!

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﭼﺮﺍ؟ﮔﻔﺖ ﭼﻮﻥ ﺷﻤﺎ ۲۱ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﯼ !!!!

ﺁﻗﻮ ﻣﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ

ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯿﻤﻮﻥ ﮐﺮﺩﻥ!

ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺮﮔﺶ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺑﻮﺩﻩ ﭘﻠﯿﺲ ﺍﻭﻣﺪ ۲ ﻣﺎﻩ ﻭ ﻧﯿﻢ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﺩ

ﺁﺧﺮﺵ ﮔﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻈﻨﻮﻥ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﯾﯿﻢ ! ﻣﺎﺭﻭ ﺑﺮﺩﻥ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ…

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﺍﻭﻟﯿﺎﯼ ﺩﻡ ﺧﻮﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﻦ

ﻣﺎﺭﻭ ﻣﯿﺒﺨﺸﻦ…

ﺁﻗﻮ ﻭﺳﻂ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻮﻧﻮﺍﺩﻣﻮﻧﻮ ﺟﻮ ﮔﺮﻓﺖ

ﺍﺯ ﻗﺎﺿﯽ ﺍﺷﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺭﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺷﺪﻥ …!! ﻫﺎ ﻫﺎ

ﻫﺎ…

ﻗﺮﺍﺭﻩ ﭘﺲ ﻓﺮﺩﺍ ﺍﻋﺪﺍﻣﻤﻮﻥ ﮐﻨﻦ !

ﻫﻤﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ۴۰ﺗﻮﻣﻦ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﯾﺠﻮﺭ ﺩﺍﻏﻮﻥ

ﺷﺪﯾﻢ.pll2_ago.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

تو فیلما دیدین بچه هه گم میشهمامانش ۲۰ سال اتاقشو دست

تو فیلما دیدین بچه هه گم میشه

مامانش ۲۰ سال اتاقشو دست نخورده نگه میداره!؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

من یه بار 2 روز رفتم اردو

برگشتم دیدم اتاقم شده انباری!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

یکی از فانتزیام به وقوع پیوست !مامانم از بیرون اومد تا

یکی از فانتزیام به وقوع پیوست !
مامانم از بیرون اومد تا اومد از چیپسم برداره ، گفتم : اول دستتو بشور !
آقا یَک حالی داد که نگو
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
فقط یکم شکستگی پاهام اذیتم میکنه ولی تمام کبودیام خوب شده …
تازه دکتر گفته هفته دیگه گچ دست و پامم باز میکنه :|
نمیدونم چشم چی شده یکیشو میبندم همه جا تاریک میشه، از الودگیه حتمی!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

عآقآ؟ ی سوال الان مدرسه ها تعطیل شد بعد این چیکار

عآقآ؟
ی سوال الان مدرسه ها تعطیل شد بعد این چیکار کنیم؟{-36-}

مشاهده همه ی 5 نظر