لحظه  بروز رسانی 
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج

آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر .زرتشت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

اصول همانند قطب نما عمل می کنند اگر شما به

اصول همانند قطب نما عمل می کنند
اگر شما به یک سری اصول پایبند باشید
هرگز راه زندگی را گم نخواهید کرد
و همواره راه را از بیراهه باز می شناسید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

اصول همانند قطب نما عمل می کنند اگر شما به

اصول همانند قطب نما عمل می کنند
اگر شما به یک سری اصول پایبند باشید
هرگز راه زندگی را گم نخواهید کرد
و همواره راه را از بیراهه باز می شناسید

مشاهده همه ی 4 نظر
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

شاید کارهای بزرگ از دست ما برنیاید اما می‌توانیم با

شاید کارهای بزرگ از دست ما برنیاید
اما می‌توانیم با عشقی بزرگ کارهای کوچکی انجام دهیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

خیلــــی وقــــتا بهــم میگن :چرا میخنــــدی بگو ما هــــم بخنـــدیم…

خیلــــی وقــــتا بهــم میگن :چرا میخنــــدی بگو ما هــــم بخنـــدیم…
اما هرگــــز نگفتــن:چرا غصــــه میخوری بگـــو ماهــم بخــوریم…

مشاهده همه ی 3 نظر