لحظه  بروز رسانی 
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB
پست شماره 256478709 از AH-AZARSHAB


مشاهده همه ی 4 نظر
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB
زالزالک

زالزالک.

مشاهده همه ی 13 نظر
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

ارس یا ب زبان ترکی آردوج. ک ب آن نیز آهن

ارس یا ب زبان ترکی آردوج. ک ب آن نیز آهن

ارس یا ب زبان ترکی آردوج.

ک ب آن نیز آهن سبز گفته میشود

نوع تکسیر این درخت نادر ب وسیله پرنده صورت میگیرد یعنی پرنده دانه درخت را خورده وپس از مدفوع دانه،درخت در آن محل رشد میکند.

نقاطی ک ای ندرخت در آنجا میروید:جنوب استان اردبیل(منطقه خورش رستم )هشجین.

96.8جنگل های استان اردبیل در هشجین است.

وبیشترین گوناگونی جانوری را ب خود اختصاص داده است

ک ای موجودات عبارتند از:

پلنگ،گوش سیاه،گربه وحشی،گربه جنگلی،کل وبز،پازن،انواع سمور(آبی،سنگی،جنگلی)،تشی،رودک،جوجه تیغی،گرگ،روباه معمولی،راسو،گراز،شغال،خرگوش،خرس

پرندگان:عقاب طلایی،عقاب جنگلی،طرلان،پیغو،قرقی،کرکس،دال سیاه،بحری،لیل،دلیجه،دلیجه کوچک،جغد جنگلی،جغد کوچک،سبزه قبا،زنبور خوار،دارکوب،انواع چلچله،انواع چکاوک،انواع زاغ،پرستو ،بلدرچین،کبک معمولی،کبک دری،کبک چیل،تیهو،سنقرگندم زار،

خزندگان:انواع افعی،مارزنگی،مارآتشی،گرزه مار،مار پلنگی،سوسمارها،مارمولک ها،لاکپشت،بویژه لاکپشت مهمیزدار.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

تعداد پلنگ در منطقه ما(خورش رستم/هشجین)بیشتر از 50قلاده. محل زندگی اطراف

تعداد پلنگ در منطقه ما(خورش رستم/هشجین)بیشتر از 50قلاده. محل زندگی اطراف

تعداد پلنگ در منطقه ما(خورش رستم/هشجین)بیشتر از 50قلاده.

محل زندگی اطراف رودخانه قزل اوزن.

غذا:بز کوهی،کل،پازن و.......

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

نام:پازن محل زندگی:منطقه خورش رستم حوضه رود قزل اوزن دامنه های

نام:پازن محل زندگی:منطقه خورش رستم حوضه رود قزل اوزن دامنه های

نام:پازن

محل زندگی:منطقه خورش رستم حوضه رود قزل اوزن دامنه های آق داغ.

نوع زندگی:ب تنهایی

هیکلی بزرگ ب اندازه قاطر.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AH-AZARSHAB
خوشحالخوشحال
AH-AZARSHAB

ب علت تغییر کاربری بابا شاه ب ماما شاه تبدیل شد

ب علت تغییر کاربری بابا شاه ب ماما شاه تبدیل شد

ب علت تغییر کاربری بابا شاه ب ماما شاه تبدیل شد.

                                                                                          شهرداری طهران1300

 

مشاهده همه ی 1 نظر