لحظه  بروز رسانی 
romina
شیطونشیطون
romina


بزرگتـــرین اشتباه زندگیـــم اونجـا بود که فکر کـــردم
.
.
.
.

اگه کـاری با بقـــیه نداشـته باشم بقیـه هم کاری با مـن ندارن !

مشاهده همه ی 8 نظر
romina
شیطونشیطون
romina

چه حس قشنگیه وقتی میشی محرم دل یکی

یکی که بهش اعتماد داری

بهت اعتماد داره

از دلتنگی هاش برات میگه

از دلتنگی هات براش میگی

آروم میشه

آروم میشی

حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه

نظرات برای این پست غیر فعال است
romina
شیطونشیطون
romina

بخاطر دوست داشتنت خجالت نکش...
اونی باید خجالت بکشه
که میدونه دوستش داری اما...
دوست داشتن بلد نیست!!

نظرات برای این پست غیر فعال است
romina
شیطونشیطون
romina

به همه چیز عادت می کنیم

به داشته ها و نداشته هایمان

خیلی طول نمی کشد که

جلوی آینه زل بزنی به خودت

موهایت را کنار بزنی

و با خودت بگویی

اصلا مگر داشتی اش

مگر از اول بود ؟!

که بودن و نبودنش مهم باشد …نظرات برای این پست غیر فعال است
romina
شیطونشیطون
romina

http://files.facenama.com/i/attachments/1/1456591519755060_large.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر