لحظه  بروز رسانی 
الهه شیرازی
کتک خوردهکتک خورده
الهه شیرازی

لیست سایر زیباترین نام های خداوند با معنی آن را قرار

لیست سایر زیباترین نام های خداوند با معنی آن را قرار داده ایم:الملک: پادشاه
القدوس: مقدس
السلام: پاک و سلامتی بخش عالم
المؤمن: اطمینان دهنده
المهیمن: نگهدارنده
العزیز: باشکوه
الجبار: توانگر
المتکبر: بسیار بزرگ
الخالق: آفریننده
البارئ: درست
المصور: نگارگر، صورتگر
الغفار: همیشه بخشاینده
القهار: فروکاهنده
الرزاق: همیشه روزی دهنده
الرافع: (به سوی خود) بالا برنده
المعز: عزیز کننده
المذل: خوار کننده
الحکم: دادگر
العدل: بی‌نهایت عادل
اللطیف: آن‌ که بر بندگانش لطف دارد
العالی: بلند مرتبه
الکبیر: بزرگ‌ترین
الفتاح: گشاینده
القابض: می‌راننده، بیرون کشنده جان‌ها
الباسط: گستراننده، فراخ کننده روزی
الخافض: پست کننده، خوار کننده
الحفیظ: نگهدارنده
المقیت: خوراک دهنده
الولی: دوست، یار و نگهبان
المحصی: شمارنده
المبدی: نخستین آفریننده
المعید: بازگرداننده، دوباره زنده کننده
المحیی: زندگی بخش، هستی بخش
الواجد: یابنده
الماجد: بزرگوار
المقتدر: تعیین کننده (قضا و قدر)، فراتر
المقدم: فراپیش کشنده
المؤخر: فراپس دارنده
الأول: نخستین
الأخر: واپسین
الظاهر: آشکار
الباطن: پنهان
الوالی: یگانه سرپرستی که همه ولایت‌ها از اوست
المتعالی: خود ستوده
البر: نیکوترین
التواب: همیشه توبه پذیر
المنتقم: انتقام گیر
العفو: ناپدیدکننده گناهان
الرؤوف: بسیار دلسوز و مهربان
مالک الملک: فرمانروای جهان
المانع: بازدارنده
النافع: سودمند
النور: روشنی
الهادی: رهنما
البدیع: سنجش ناپذیر، آفریننده
الباقی: ماندگار و واگردان نشدنی
الوارث: مالک نهایی تمام مخلوقات
الرشید: راهنما، آموزگار و دانای بی‌خطا
الصبور: شکیبا
ذوالجلال و الاکرام: دارای شکوه و بخشش
المقسط: عادل
الجامع: گردآورنده
الغنی: توانگر
المغنی: بی‌نیاز کننده، بسنده

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Kimia_18
لوسلوس
Kimia_18

دست هایم هنوز هم سردند مانند چشم هایت چشم هایم

دست هایم هنوز هم سردند مانند چشم هایت چشم هایم

دست هایم هنوز هم سردند مانند چشم هایت
چشم هایم هنوز هم می بارند مانند طعنه هایت
هنوز هم دوستت دارم مانند فراموشی هایت
میدانم یادت نیست اما من هنوز هم بی پروا
دوستت دارم

مشاهده همه ی 17 نظر