بسم الله الرحمن الرحیم

و این آغاز انسان بود...

از بهشت که بیرون آمد، دارایی اش یک سیب بود. سیبی که به وسوسه آن را چیده بود. و مکافات این وسوسه هبوط بود.

فرشته ها گفتند: تو بی بهشت می میری. زمین جای تو نیست. زمین همه ظلم است و فساد.

انسان گفت: اما من به خود ظلم کرده ام. زمین تاوان ظلم من است. اگر خدا چنین می خواهد، پس زمین از بهشت بهتر است.

خدا فرمود: برو و بدان جاده ای که تو را دوباره به بهشت می رساند از زمین می گذرد، زمینی آکنده از شر و خیر، آکنده از حق و از باطل، از خطا و صواب، و اگر خیر و حق و صواب پیروز شد تو باز خواهی گشت وگرنه...

و فرشته ها همه گریستند. اما انسان نرفت. انسان نمی توانست برود. انسان بر درگاه بهشت وامانده بود. می ترسید و مردد بود. و آن وقت خدا چیزی به انسان داد. چیزی که هستی را مبهوت کرد و کائنات را به غبطه واداشت.

انسان دست هایش را گشود و خدا به او اختیار داد.

خدا فرمود: حال انتخاب کن. زیرا که تو برای انتخاب کردن آفریده شدی. برو و بهترین را برگزین که بهشت، پاداشِ به گزیدن توست. عقل و دل هزاران پیامبر نیز با تو خواهند آمد، تا تو بهترین را برگزینی. و آنگاه انسان زمین را انتخاب کرد. رنج و نبرد و صبوری را. و این آغاز زندگی انسان بود.
بروز رسانی 
donya
donya

میدانید گاهی قبل از بی خبر گذاشتن ها و رفتن

میدانید گاهی قبل از بی خبر
گذاشتن ها و رفتن هایتان ، قبل از
قبل از بیخیال شدنشان گاهی ...
فقط گاهی به عاقبت کارتان لحظه ای
فکر کنید !
خدا شاهد است که گاهی در لحظه ای ،
پیر کرده اید غریبه ی آشنای این
روزهایتان را ...

مشاهده همه ی 6 نظر
omid " همسفر عشق "
مهربونمهربون
omid " همسفر عشق "

آدم ها در ابتدای صبح دو دسته اند: عده ای

آدم ها در ابتدای صبح دو دسته اند: عده ای

آدم ها در ابتدای صبح دو دسته اند:
عده ای با سلام گرم و چهره شاداب و لب خندان خود
به تمام اطرافیان خود انرژی مثبت می دهند ..
و همان انرژی مثبت را تا پایان روز از پیرامون خود جذب می کنند...
عده ای هم با روی عبوس و چشمان خواب آلود
و حرکات بی اعصاب خود به تمام اطرافیان خود انرژی منفی ساتع می کنند
و در تمام طول روز هم همان انرژی منفی را از اطراف خود جذب می کنند...
دسته اول، هم خودشان از زندگی لذت می برند، هم اطرافیانشان را به زندگی امیدوار می کنند...
دسته دوم، هم خودشان از زنده بودن رنج می برند و هم اطرافیانشان را به رنج می اندازند...
انتخاب با شماست!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
omid " همسفر عشق "
مهربونمهربون
omid " همسفر عشق "

زندگی آرام است،مثل آرامش یک خواب بلند زندگی شیرین است،مثل

زندگی آرام است،مثل آرامش یک خواب بلند زندگی شیرین است،مثل

زندگی آرام است،مثل آرامش یک خواب بلند
زندگی شیرین است،مثل شیرینی یک روز قشنگ
زندگی رویایی است،مثل رویای یک کودک ناز
زندگی زیباست،مثل زیبایی یک غنچه ناز
زندگی تک تک این ساعتهاست
زندگی چرخش این عقربه هاست...
زندگی راز دل مادر،زندگی پینه دست پدر..
زندگی مثل زمان در گذر است
زندگی آب روانی است، روان میگذرد...
آنچه تقدیر من و توست همان میگذرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
omid " همسفر عشق "
مهربونمهربون
omid " همسفر عشق "

مراقب باشیم ، صدایمان دیوار صوتی قلبی را نشکند. عیب

مراقب باشیم ، صدایمان دیوار صوتی قلبی را نشکند. عیب

مراقب باشیم ، صدایمان دیوار صوتی قلبی را نشکند.
عیب آدمها رو داد نزن . اول شخصیت خودت رو ترور می کنی، بعد آبروی اونارو....
خداوند صدای ترک دلهارو زودتر از فریاد زبانها می شنود...
بهترین درسها را در زمان سختی آموختم....
و دانستم صبور بودن یک ایمان است و خویشتن داری یک نوع عبادت....
فهمیدم ناکامی به معنی تاخیر است نه شکست....
و خندیدن یک نیایش....
دعا میکنم همیشه در حال نیایش باشید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
omid " همسفر عشق "
مهربونمهربون
omid " همسفر عشق "

اگر گیاهان صدایی نداشته باشند به معنای آن نیست که

اگر گیاهان صدایی نداشته باشند به معنای آن نیست که

اگر گیاهان صدایی نداشته باشند
به معنای آن نیست که دردی ندارند . . .
اگرمیخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد
باور محال بودنش را عوض کن . . .
برنده می گوید مشکل است ، اما ممکن
و بازنده می گوید ممکن است ، اما مشکل . . .
آن اندازه که ما خود را فریب می دهیم و گمراه می کنیم، هیچ دشمنی نمی تواند . . .
حتی اگر بهترین فرد روی کره زمین هستید به خودتون مغرور نشوید
چون هیچ کس از شخصی که ادعا می کند خوشش نمی آید . . .
من در رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم
هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

میــمِ مالکیـت که حذف شـود می شوی “عـزیزِ دل”

میــمِ مالکیـت که حذف شـود
می شوی “عـزیزِ دل”
یعنی احتمالا عـزیزِ دلِ همـه !
می شـوی “فلانی جان”
یعنی حتما فلانی جانِ همـه !
نه عزیزِدلِ مـــن…
فلانـی جانِ مـن…
خانـوم یا مــردجانِ مــن…
میـــمِ مالکیت را که حذف کننـد از آخرِ قربان صدقه ها
می شوی یـک آدمِ بی صـاحب
یک آدمِ عمومــیِ بی کَس
مثلِ تلفن هایِ زرد رنگِ گوشه و کنارِ خیابان . . !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

شـکـسـتـن هـمـیـشـه هـم بـد نـیـسـت گـاهـی بـایـد خـلـوت

شـکـسـتـن هـمـیـشـه هـم بـد نـیـسـت

گـاهـی بـایـد خـلـوت کـسـی را شـکـسـت

تـا بـدانـد بـه یـادش هـسـتـی...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

دنـیـای تـو رنـگارنـگ بود و دنیـای مـن سیــــــــــــــــاه انـتـخـاب

دنـیـای تـو رنـگارنـگ بود
و دنیـای مـن سیــــــــــــــــاه
انـتـخـاب سـختـی نـبودبرات
ولی یـک رنـگی ِ مـن
بـه تـمام دنـیـایـت می ارزید ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید