لحظه  بروز رسانی 
Abdolreza Ranjbar
Abdolreza Ranjbar

سلام فروش زمین ویلایی از نماهای مختلف در مازندران

سلام فروش زمین ویلایی از نماهای مختلف در مازندران

سلام
فروش زمین ویلایی از نماهای مختلف در مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستای زیبا جوارم با قیمت مناسب دارا مجوز ساخت متراژ 222متر مربع 09115688900

مشاهده همه ی 4 نظر
Abdolreza Ranjbar
Abdolreza Ranjbar

فروش زمین ویلایی در مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم

فروش زمین ویلایی در مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم

فروش زمین ویلایی در مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم :روبرو پارک بین المللی جنگلی جوارم با طبیعتی بکر منظره شالیزارها رودخانه ای پرآب و زیبا با قیمت مناسب و دارای مجوز ساخت بفروش میرسد

متراژ 222 متر مربع تماس مهندس رنجبر 09115688900

مشاهده همه ی 1 نظر
Abdolreza Ranjbar
Abdolreza Ranjbar

منطقه زیبا مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم با طبیعتی

منطقه زیبا مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم با طبیعتی

منطقه زیبا مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم با طبیعتی بکر منظره شالیزارها رودخانه ای پرآب و زیبا
فروش زمین به متراژ 222 متر مربع با مجوز ساخت 09115688900

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Abdolreza Ranjbar
Abdolreza Ranjbar

منطقه زیبا مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم با طبیعتی

منطقه زیبا مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم با طبیعتی

منطقه زیبا مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم با طبیعتی بکر منظره شالیزارها رودخانه ای پرآب و زیبا
فروش زمین به متراژ 222 متر مربع با مجوز ساخت 09115688900

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Abdolreza Ranjbar
Abdolreza Ranjbar

منطقه زیبا مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم با طبیعتی

منطقه زیبا مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم با طبیعتی

منطقه زیبا مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم با طبیعتی بکر منظره شالیزارها رودخانه ای پرآب و زیبا
فروش زمین به متراژ 222 متر مربع با مجوز ساخت 09115688900

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Abdolreza Ranjbar
Abdolreza Ranjbar

منطقه زیبا مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم با طبیعتی

منطقه زیبا مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم با طبیعتی

منطقه زیبا مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم با طبیعتی بکر منظره شالیزارها رودخانه ای پرآب و زیبا
فروش زمین به متراژ 222 متر مربع با مجوز ساخت 09115688900

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Abdolreza Ranjbar
Abdolreza Ranjbar

سلام دوستان لطفا از نماهای دیگر زمین مورد نظر که برای

سلام دوستان لطفا از نماهای دیگر زمین مورد نظر که برای فروش گذاشتم و عکسهاش در پایین پیچم هست دیدن فرمایید

ممنون

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Abdolreza Ranjbar
Abdolreza Ranjbar

منطقه زیبا مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم با طبیعتی

منطقه زیبا مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم با طبیعتی

منطقه زیبا مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم با طبیعتی بکر منظره شالیزارها رودخانه ای پرآب و زیبا
فروش زمین به متراژ 222 متر مربع با مجوز ساخت 09115688900

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Abdolreza Ranjbar
Abdolreza Ranjbar

منطقه زیبا مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم با طبیعتی

منطقه زیبا مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم با طبیعتی

منطقه زیبا مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم با طبیعتی بکر منظره شالیزارها رودخانه ای پرآب و زیبا
فروش زمین به متراژ 222 متر مربع با مجوز ساخت 09115688900

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Abdolreza Ranjbar
Abdolreza Ranjbar

منطقه زیبا مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم با طبیعتی

منطقه زیبا مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم با طبیعتی

منطقه زیبا مازندران شهرستان سوادکوه شهر زیراب روستا جوارم با طبیعتی بکر منظره شالیزارها رودخانه ای پرآب و زیبا
فروش زمین به متراژ 222 متر مربع با مجوز ساخت 09115688900

مشاهده همه ی 1 نظر