لحظه  بروز رسانی 
(A74**SH67)
آروم و عادیآروم و عادی
(A74**SH67)

هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم

هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم

هر روز بیشتر از دیروز

دوستت دارم...

گویی در قلبم به روز رسانی میشوی...💜

نظرات برای این پست غیر فعال است
(A74**SH67)
آروم و عادیآروم و عادی
(A74**SH67)

اگه تو این کارو نکنی یکی دیگه میکنه اگه ننویسی

اگه تو این کارو نکنی یکی دیگه میکنه اگه ننویسی

اگه تو این کارو نکنی یکی دیگه میکنه
اگه ننویسی یکی دیگه مینویسه
اگه بدست نیاریش یکی دیگه بدست میارتش
همیشه یکی دیگه هست

نظرات برای این پست غیر فعال است
(A74**SH67)
آروم و عادیآروم و عادی
(A74**SH67)

صبح می آمد و من در هوس آغوشت یک

صبح می آمد و من در هوس آغوشت یک

صبح می آمد و من در هوس آغوشت
یک بقل خاطره را دور نگاهت چیدم
تو به من زل زدی
و من به تو وابسته شدم
آخر و عاقبتِ صبح دلم را دیدم

نظرات برای این پست غیر فعال است
(A74**SH67)
آروم و عادیآروم و عادی
(A74**SH67)

اول صبح وقتی از این پهلو به اون پهلو میشم با

اول صبح وقتی از این پهلو به اون پهلو میشم با

اول صبح وقتی از این پهلو به اون پهلو میشم با پیچش موهات روبه رو میشمو توش یه نفس عمیق میکشم

نظرات برای این پست غیر فعال است