لحظه  بروز رسانی 
مهدی
قبراققبراق
مهدی

یه استاد داشتیم هر سری میومد سر کلاس به دختر خانمها

یه استاد داشتیم هر سری میومد سر کلاس به دختر خانمها تیکه میانداخت.
یه روز دخترا تصمیم گرفتند با اولین تیکه ای که انداخت از کلاس برن بیرون.
قضیه به گوش استاد رسید (میدونید که، توسط عده ای از آقا پسرهای جان بر کف!!!)، جلسه بعد استاد کمی دیر اومد سر کلاس و برای توجیه دیر آمدنش گفتاز انقلاب داشتم میومدم، دیدم یه صف طولانی از دخترا تشکیل شده، رفتم جلو پرسیدم، گفتند با کارت دانشجویی شوهر میدن!

دخترا پا شدند که برن بیرون، استاد گفت: کجا میرید، وقتش تموم شد، تا ساعت 10 بود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺗﻮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﺭﻓﺘﻢ ﺳﻠﻒ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺗﻮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﺭﻓﺘﻢ ﺳﻠﻒ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ...
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻩ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ .. ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ..
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﻭﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﯾﺪﯼ ﮔﺎﻭ ﻭ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺬﺍ

ﺑﺨﻮﺭﻥ؟ !
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﻦ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ .. ﻣﯿﺮﻡ ﯾﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ...
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ ..ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﻫﻨﻤﻮ ﺳﺮﻭﯾﺲ
ﮐﻨﻪ ...
ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ..ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﯾﺪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺩ ﮐﺮﺩﻧﻢ
ﻧﺪﺍﺭﻩ ..
ﮔﻔﺖ ﺍﺯﺕ ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ ﺍﮔﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﻮﺍﺑﻤﻮ ﺑﺪﯼ ﺑﻬﺖ ﻧﻤﺮﻩ
ﻣﯿﺪﻡ ..
ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻡ ..ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﺩﻭﺗﺎ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺴﺖ ..ﯾﮑﯿﺶ ﭘﺮﻩ ﭘﻮﻟﻪ ...
ﯾﮑﯿﺸﻢ .. ﺷﻌﻮﺭﻭ ﻋﻘﻞ ... ﮐﺪﻭﻣﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ .. ﮐﯿﺴﻪ ﭘﺮﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ..ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﯿﺴﻪ ﺷﻌﻮﺭ
ﻭﻋﻘﻞ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ .. ﮔﻔﺘﻢ .. ﺍﺩﻡ ﺍﻭﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻣﯿﮑﻨﻪ !
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﻮﺵ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ..ﺯﯾﺮ ﺑﺮﮔﻪ ﻧﻮﺷﺖ ..ﮔﺎﻭ ..
ﻣﻨﻢ ﺑﻬﺶ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮﺩﻡ . ﺭﻓﺘﻢ .. ﻭﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﭼﻦ ﺩﻗﯿﻘﻪ ...
ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ..ﺍﺳﺘﺎﺩ .. ﺍﺳﻤﺘﻮﻧﻮ ﻧﻮﺷﺘﯿﻦ ..
ﻭﻟﯽ ﺍﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮﺩﯾﻦ !.
لایک بکنید....

مشاهده همه ی 4 نظر
MohaMMaD
آروم و عادیآروم و عادی
MohaMMaD

مراحل زندگی پولدار ها در یک روز : 1 بیدار شدن

مراحل زندگی پولدار ها در یک روز :

1 بیدار شدن از خواب

2 سوار ماشین آخرین مدلشون میشن

3 میرن سرکار

4 عصر با نامزدشون میرن بیرون
_____________________________________

مراحل زندگی روزانه ی من هم همینه فقط شماره و ترتیبش فرق میکنه

به این ترتیب :

2

3

4

مشاهده همه ی 1 نظر
MohaMMaD
آروم و عادیآروم و عادی
MohaMMaD

دقت کردین آنجلینا جولی و بردپیت از ته شروع کردن؟؟؟ اول

دقت کردین آنجلینا جولی و بردپیت از ته شروع کردن؟؟؟

اول بچه آوردن بعد با هم زندگی کردن الانم که عروسیشون بود 

احتمالا بعدا نامزد میکنن آخرشم با هم آشنا میشن {-15-}{-15-}

مهندسی معکوس همینه ها{-14-}

مشاهده همه ی 1 نظر
MohaMMaD
آروم و عادیآروم و عادی
MohaMMaD

ﺗﺠﺎﻭﺯ به ﺩﺧﺘﺮﯼ 7 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﺴﺮﻩ 27 ﺳﺎﻟﻪ .

ﺗﺠﺎﻭﺯ به ﺩﺧﺘﺮﯼ 7 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﺴﺮﻩ 27 ﺳﺎﻟﻪ
.
.
.
ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﯼ ﺟﺮﺩﻥ ﺭﺥ
ﺩﺍﺩﻩ
.
ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺧﺘﺮ 7 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﺑﺮﺍﯼ
ﺧﺮﯾﺪﺑﻌﺪ ﺍﺯ 10 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭﺏ
ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﭘﺴﺮﯼ 27 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﻪ
ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺭﺍ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺳﺎﺭﺍ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ
ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﺯﯾﺮ ﻏﺬﺍ ﺭﻭ ﮐﻢ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﺮﺳﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﮔﺎﺯ
ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﺍﺩﻡ،ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ
ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺩﺧﺘﺮ 7 ﺳﺎﻟﻪ( ﺳﺎﺭﺍ ) ﻣﯿﺮﻭﺩ،ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ
ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﮔﺎﺯ
ﺭﻭﺷﻨﻪ ﺯﯾﺮﻩ ﮔﺎﺯ ﺭﻭ ﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ
ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﺮﺑﺖ ﻣﯿﺎﺭﻩ
ﺩﺍﺧﻞ ﺷﺮﺑﺖ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩ،ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﺑﺎ
ﺧﻮﺭﺩﻧﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑﯽ
ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮﻭ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺎﺭﺍ ﺩﺍﺩ
ﻣﯿﺰﻧﻪ: ﺑﯿﺎﯾﻦ ... ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻫـــﻤــﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ
ﻣﺘﻦ ﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪﻩ
عمه بیا اینا کارت دارن هی صدات میکنن!!!!!!!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MohaMMaD
آروم و عادیآروم و عادی
MohaMMaD

ﺗﺠﺎﻭﺯ به ﺩﺧﺘﺮﯼ 7 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﺴﺮﻩ 27 ﺳﺎﻟﻪ .

ﺗﺠﺎﻭﺯ به ﺩﺧﺘﺮﯼ 7 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﺴﺮﻩ 27 ﺳﺎﻟﻪ
.
.
.
ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﯼ ﺟﺮﺩﻥ ﺭﺥ
ﺩﺍﺩﻩ
.
ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺧﺘﺮ 7 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﺑﺮﺍﯼ
ﺧﺮﯾﺪﺑﻌﺪ ﺍﺯ 10 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭﺏ
ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﭘﺴﺮﯼ 27 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﻪ
ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺭﺍ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺳﺎﺭﺍ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ
ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﺯﯾﺮ ﻏﺬﺍ ﺭﻭ ﮐﻢ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﺮﺳﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﮔﺎﺯ
ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﺍﺩﻡ،ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ
ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺩﺧﺘﺮ 7 ﺳﺎﻟﻪ( ﺳﺎﺭﺍ ) ﻣﯿﺮﻭﺩ،ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ
ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﮔﺎﺯ
ﺭﻭﺷﻨﻪ ﺯﯾﺮﻩ ﮔﺎﺯ ﺭﻭ ﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ
ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﺮﺑﺖ ﻣﯿﺎﺭﻩ
ﺩﺍﺧﻞ ﺷﺮﺑﺖ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩ،ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﺑﺎ
ﺧﻮﺭﺩﻧﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑﯽ
ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮﻭ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺎﺭﺍ ﺩﺍﺩ
ﻣﯿﺰﻧﻪ: ﺑﯿﺎﯾﻦ ... ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻫـــﻤــﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ
ﻣﺘﻦ ﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪﻩ
عمه بیا اینا کارت دارن هی صدات میکنن!!!!!!!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MohaMMaD
آروم و عادیآروم و عادی
MohaMMaD

مورد داشتیم پسره به دختره گفت عزیزم من دیگه شارژ ندارم

مورد داشتیم پسره به دختره گفت عزیزم من دیگه شارژ ندارم خداحافظ
بعد دختره واسش یه شارژ ۲۰ هزار تومنی فرستاده گفته بیا عشقم
برگرفته از رمان خفاش ها ماکارانی می خورند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MohaMMaD
آروم و عادیآروم و عادی
MohaMMaD

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ : ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺸﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﻣﻦ

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ :
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺸﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ،
ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺩ ﻣﻦ! :|:|
ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻣﻦ ﺑﻬﺖ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺍﻭﺭﺩﻡ ﮐﯽ ﺑﯿﺎﻡ ﺯﯾﺎﺭﺕ؟؟؟!!!
ﮐﺜﺎﻓﺖ ﺑﻼﮐﻢ ﮐﺮﺩ :|
ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺧﺐ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MohaMMaD
آروم و عادیآروم و عادی
MohaMMaD

چه تلخ است. . . . . . . .

چه تلخ است...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
شکلات 96% رو میگم نکنه فکر کردی میخام عاشقانه بگم؟؟ برو بابا حوصله داری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید