لحظه  بروز رسانی 
گروهم رتبه 163 رو میفروشم
مو قشنگمو قشنگ
گروهم رتبه 163 رو میفروشم

 ᓆـلبے خاکے בاشتـᓄ ، آـבـᓄـا خیسش کرבنـב گِل شـב ، بازے کرבنـב

 ᓆـلبے خاکے בاشتـᓄ ، آـבـᓄـا خیسش کرבنـב

 گِل شـב ، بازے کرבنـב ، خشک شـב ، خستهـ شـבنـב

 زבنـב شکستنـב ، خاک شـב ، پا رویش گذاشتنـב ، رב شـבنـב… 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید