افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
http://www.8pic.ir/images/60477181554980214486.gif

بروز رسانی 
deltang.single
قاطیقاطی
deltang.single

کم کم یاد گرفتم با آدمها همانگونه باشم، که هستند …

همانقدر

خـــوب

گـــــــرم

مهـــــربان

و گاهی همانقدر …

بـــد

ســــرد

تلـــــــــخ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohamd
mohamd

در شهر هی قدم زد و عابر زیاد شد
ترس از رقیب بود ، که آخر زیاد شد

این قدرهام نصف جهان جمعیت نداشت
با کوچ او به شهر، مهاجر زیاد شد

یک لحظه باد روسری اش را کنار زد
از آن به بعد بود که شاعر زیاد شد

هی در لباس کهنه اداهای تازه ریخت
هی کار شاعران معاصر زیاد شد

از بس که خوب چهره و عالم پسند بود
بین زنان شهر سَر و سِر زیاد شد

گفتند با زبان خوش از شهر ما برو
ساک سفر که بست، مسافر زیاد شد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohamd
mohamd

همگان به جست‌ و جوی خانه می‌گردند
من کوچه‌ خلوتی را می‌خواهم
بی‌ انتها برای رفتن
بی‌ واژه برای سرودن
و آسمانی برای پرواز کردن
عاشقانه اوج گرفتن
رها شدن

سیدعلی صالحی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohamd
mohamd

برایم شعر بفرست
حتی شعرهایی که عاشقان دیگرت
برای تو می‌گویند

می‌خواهم بدانم
دیگران که دچار تو می‌شوند
تا کجای شعر پیش می‌روند

تا کجای عشق
تا کجای جاده‌ای که من
در انتهای آن ایستاده‌ام

افشین یداللهی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohamd
mohamd

نه چتر با خود داشت نه روزنامه نه چمدان
عاشق‌اش شدم...
از کجا باید می‌دانستم
مسافر است؟!

مژگان عباسلو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohamd
mohamd

چه فرقی می‌کند
من عاشق تو باشم
یا تو عاشق من؟!

چه فرقی می‌کند
رنگین کمان
از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟!

گروس عبدالملکیان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohamd
mohamd

هر قفلی که می‌خواهد
به درگاه خانه‌ات باشد

عشق پیچکی است
که دیوار نمی‌شناسد

مجنون

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohamd
mohamd

من
دل رفتن نداشتم
درخت خانه‌ات ماندم

تو
رفتن را
دل دل نکن

ریزش برگ‌هایم
آزارت می‌دهد

محمدعلی بهمنی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید