لحظه  بروز رسانی 
MOHAMMAD ALI♚
شیطونشیطون
MOHAMMAD ALI♚

بیا جانا که جانان خواهد آمدامیر شاه خوبان خواهد آمد

w535

بیا جانا که جانان خواهد آمد
امیر شاه خوبان خواهد آمد

بر این دنیای ظلمانی سر انجام
شهی چون ماه تابان خواهد آمد

مشاهده همه ی 4 نظر
MOHAMMAD ALI♚
شیطونشیطون
MOHAMMAD ALI♚

این روزها همه چیز بــــــــــــوی تو را دارد حتی هوا …

این روزها همه چیز بــــــــــــوی تو را دارد حتی هوا …  

 

آنقدر زیاد که دوســـــت دارم …

 

رگـــــــــــــــهایم هم احساســـــت کنند …

بزن باران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید