افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
✔☩☩ஐ☩✞亗 AℓI✞亗♥☩♛ 亗
آروم و عادیآروم و عادی
✔☩☩ஐ☩✞亗 AℓI✞亗♥☩♛ 亗

68547cwg98wmzcn3dE83.jpg68547cwg98wmzcn

31763741124230900101.gifhttp://up.patmat.ir/images/aq2xaq7qaqxloklkz9q.gifls44pfyh0tn3ptmxo7t.gifمن هشتاد میلیون ایرانی  رو به چالش دخالت نکردنls44pfyh0tn3ptmxo7t.gifhttp://up.patmat.ir/images/aq2xaq7qaqxloklkz9q.gif31763741124230900101.gif

46108116162768832957.gifhttp://up.patmat.ir/images/aq2xaq7qaqxloklkz9q.gifls44pfyh0tn3ptmxo7t.gifتو زتدگی همدیگه دعوت میکنم {-47-}ls44pfyh0tn3ptmxo7t.gifhttp://up.patmat.ir/images/aq2xaq7qaqxloklkz9q.gif46108116162768832957.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
✔☩☩ஐ☩✞亗 AℓI✞亗♥☩♛ 亗
آروم و عادیآروم و عادی
✔☩☩ஐ☩✞亗 AℓI✞亗♥☩♛ 亗


43079772638168023292.gif43079772638168023292.gif43079772638168023292.gif43079772638168023292.gif43079772638168023292.gif43079772638168023292.gif43079772638168023292.gif43079772638168023292.gif43079772638168023292.gif

Zu42w.png

41538459061027090694.gifبه خداوندیت خودت سوگند :41538459061027090694.gif


41538459061027090694.gifاین دنیا که ما دیدیم41538459061027090694.gif


41538459061027090694.gifخندیدن نداشت...............41538459061027090694.gif

#شاهزاده ی قصه ها

43079772638168023292.gif43079772638168023292.gif43079772638168023292.gif43079772638168023292.gif43079772638168023292.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
✔☩☩ஐ☩✞亗 AℓI✞亗♥☩♛ 亗
آروم و عادیآروم و عادی
✔☩☩ஐ☩✞亗 AℓI✞亗♥☩♛ 亗
نظرات برای این پست غیر فعال است
✔☩☩ஐ☩✞亗 AℓI✞亗♥☩♛ 亗
آروم و عادیآروم و عادی
✔☩☩ஐ☩✞亗 AℓI✞亗♥☩♛ 亗
نظرات برای این پست غیر فعال است
✔☩☩ஐ☩✞亗 AℓI✞亗♥☩♛ 亗
آروم و عادیآروم و عادی
✔☩☩ஐ☩✞亗 AℓI✞亗♥☩♛ 亗
نظرات برای این پست غیر فعال است
✔☩☩ஐ☩✞亗 AℓI✞亗♥☩♛ 亗
آروم و عادیآروم و عادی
✔☩☩ஐ☩✞亗 AℓI✞亗♥☩♛ 亗


ux7jivnosgv0u1pen3v6.gifrb6h3q94fiioy3tf8joq.gif

5l4xdw3qer8ewdqukwmy.gifتو یادت نرود ای دل هر چه که بر سرم امد5l4xdw3qer8ewdqukwmy.gif


5l4xdw3qer8ewdqukwmy.gif5l4xdw3qer8ewdqukwmy.gif5l4xdw3qer8ewdqukwmy.gif

5l4xdw3qer8ewdqukwmy.gifفقط تو بودی و خدا را نمی بخشم اگر تو را ببخشد5l4xdw3qer8ewdqukwmy.gif

5l4xdw3qer8ewdqukwmy.gif#روزی روزگاری زیستم5l4xdw3qer8ewdqukwmy.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
✔☩☩ஐ☩✞亗 AℓI✞亗♥☩♛ 亗
آروم و عادیآروم و عادی
✔☩☩ஐ☩✞亗 AℓI✞亗♥☩♛ 亗


78001175258832379334.gif

z5UqB.png

pribon1.gifگفتی تا شقایق هست زندگی باید کرد pribon1.gif

pribon1.gifبهتر نبود اگر می گفتی تا شقایق هست حسرتی باید خوردpribon1.gif

pribon1.gifزندگی نامرد استpribon1.gif

pribon1.gif#روزگارpribon1.gif


نظرات برای این پست غیر فعال است
✔☩☩ஐ☩✞亗 AℓI✞亗♥☩♛ 亗
آروم و عادیآروم و عادی
✔☩☩ஐ☩✞亗 AℓI✞亗♥☩♛ 亗

5uExv.png

tgac412ab8i7afx3xpp.gifگویند گر دلی شکسته دعا گویتان شود tgac412ab8i7afx3xpp.gif
tgac412ab8i7afx3xpp.gif

tgac412ab8i7afx3xpp.gifبه از ان است که خود عمری نشسته و دعا کنیدtgac412ab8i7afx3xpp.gif

tgac412ab8i7afx3xpp.gifبرایتان دعا میکنم .......دعایم کنیدtgac412ab8i7afx3xpp.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
✔☩☩ஐ☩✞亗 AℓI✞亗♥☩♛ 亗
آروم و عادیآروم و عادی
✔☩☩ஐ☩✞亗 AℓI✞亗♥☩♛ 亗

388.gif

WWPvC.png

41538459061027090694.gifدلم گرفته است از دنیا

از ادم ها

از خیال هایی که خیال میمانند

از ارزوهایی که به حقیقت نپیوست

از ارزوهایی که بر باد رفت

از خودم

از حماقت های احمقانه ام

از اعتماد هایی که از دست

رفت

رویاهای افسانه ای41538459061027090694.gif

388.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است