لحظه  بروز رسانی 
             ™ ᗩ Ł i ™
قاطیقاطی
             ™ ᗩ Ł i ™

☺ حس خوبیه وقتی . . . ☺ ♥ یهویی نگاش میکنی  ♥ ツ میبینی

 حس خوبیه وقتی . . . 

 یهویی نگاش میکنی  

 میبینی اونم داشته نگات میکرده 
1429127958369.jpg

مشاهده همه ی 29 نظر
             ™ ᗩ Ł i ™
قاطیقاطی
             ™ ᗩ Ł i ™

* . * غیــرت * . * دوست داشتنی ترین

* . * غیــرت * . *

دوست داشتنی ترین

. * . * . * . خصلت مرد . * . * . * .

ستودنی و قابل احترامه ^_^

1429896894353.jpg

مشاهده همه ی 53 نظر
             ™ ᗩ Ł i ™
قاطیقاطی
             ™ ᗩ Ł i ™

✗رَفیــق سآیَــتِـــﮧ✗ ✗هَـرجـآ بِــرے پـآیَــتـِـﮧ✗ ✗اگِ یـــﮧ وَقت مـآ چهار تا

رَفیــق سآیَــتِـــﮧ


هَـرجـآ بِــرے پـآیَــتـِـﮧ


اگِ یـــﮧ وَقت مـآ چهار تا رو با هَم نَدیدے بـــﮧ چِشمآت شَکــ کُن.


دآدآشــآے مَن عآشِــقِتونَم


با شُمــآ 3تا هَمیشــــﮧ خوشَــم


هیچکــی نمیـتونــﮧ دوستـــے ما رو خَراب کنــــه


ما چهآر تآ همیشه باهَمیم...


img1430387715225.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است
             ™ ᗩ Ł i ™
قاطیقاطی
             ™ ᗩ Ł i ™

←♚فَقَطِ مادَرَم♚→↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓✘بی مِنَت بُزُرگَم کَرد✘✘بی

←♚فَقَطِ مادَرَم♚→
↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓
✘بی مِنَت بُزُرگَم کَرد✘
✘بی مِنَت مِهرَبونـــــــیْـــاشو خَرجَم کَرد✘
✘بی مِنَت عُمرِشو بهِ پْام ریختـــــــــْ✘
✘بی مِنَت اَز خوابِش زَد تا مَن راحَت بِخوابَم✘
✘بی مِنَت غَذا دُرُسْــت کَرد جَلُومْ گُذاشت✘
✘بی مِنَت لِباساموُ شُسْت✘
✘بی مِنَت قُربونْ صَدَقَم رَفْت✘
✘بی مِنَت آرِزْوهاشُو باهام تَقْسْیمْ کَرْد✘
✘بی مِنَت لِباسامُو اُتو کَرْد✘
✘بی مِنَت بهِ حَرْفامْ گوشْ دادْ✘
✘بی مِنَت بِهْتَرینارُو بَرامْ خواسْت✘
✘بی مِنَت بوسَمْ کَرْدْ✘
✘بی مِنَت جَوونیشُو بهِ پامْ ریختْ✘
✘بی مِنَت عاشِقانِه تَرینْ لَحَظاتِشُو بَرامْ گُذاشتْ✘
✘بی مِنَت دوسَم دارِه✘
⇦✘بی مِنَت بِهِتْ میگَمْ مادَرَمْ✘عاشِقانِه دوسِتْ دارَمْ✘⇨
✘♚ مادَرم
دوْسْتت دارم♚✘
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
تقدیم ب همه مامانای گل

نظرات برای این پست غیر فعال است