لحظه  بروز رسانی 
ALI 104
مشکوکمشکوک
ALI 104

آیا میدانید بر خلاف آنچه اعراب به ما آموختند جغد نماد

آیا میدانید بر خلاف آنچه اعراب به ما آموختند جغد نماد

آیا میدانید بر خلاف آنچه اعراب به ما آموختند جغد نماد بد یمنی نیست و در ایران قبل از حمله اعراب به ایران جغد رو نماد تفکر و آگاهی میدانستند؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید