لحظه  بروز رسانی 
AVA...مديردوستان بامعرفت
خوشتیپخوشتیپ
AVA...مديردوستان بامعرفت
          

          

مشاهده همه ی 20 نظر
AVA...مديردوستان بامعرفت
خوشتیپخوشتیپ
AVA...مديردوستان بامعرفت

خوش بحال باد گونه هايت را لمس ميکند وهيچکس از او

خوش بحال باد گونه هايت را لمس ميکند وهيچکس از او

خوش بحال باد
گونه هايت را لمس ميکند
وهيچکس از او نميپرسد با تو چه نسبتي دارد
کاش مرا باد مي آفريدند
تورا برگ درختي خلق ميکردند
عشق برگ و باد را ديده اي؟
درهم ميپيچند و عاشق تر ميشوند

مشاهده همه ی 14 نظر
علی
خوشتیپخوشتیپ
علی

مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز (دهنشه) قضاوت در مورد

مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز (دهنشه)
قضاوت در مورد دیگران انتقاد نیست (توهین) است
. هر کار یا حرفی که در آخرش بگیم "شوخی کردم"، شوخی نیست حمله به شخصیت آن فرد است.
بازی کردن با احساسات مردم، زرنگی نیست، (هرزگی) است
خراب کردن یک نفر توی جمع جوک نیست، (کمبود) است
به راهی که اکثر مردم می روند بیشتر شک کن، اغلب مردم فقط تقلید می کنند. انگشت نما بودن بهتر از احمق بودن است.
ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﻜﻨﻴﻢ
ﻫﺮﮐسی ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭙﻪ ﻫﺮﺯﻩ ﻧﯿﺴﺖ
ﻫﺮﮐسی ﺭﯾﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻮﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﻫﺮﮐسی , ﭼﺎﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ ", ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺪﺱ "" ﻧﯿﺴﺖ
ﻫﺮکسی ﺧﻮﺵ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﭼﺎﭘﻠﻮﺱ ﻧﯿﺴﺖ
ﻫﺮکسی ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ﺑﯽ ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﻫﺮکسی آﺭﺍﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ
هرکسی ﺯﯾﺎﺩ ﮐﺎﺭﻣﯿﮑﻨﻪ ﺣﻤﺎﻝ ﻧﯿﺴﺖ
هرکسی ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭﻩ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﻫﺮکسی ﺁﺩﻣﻪ , ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ
کسی ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﻪ، ﻣﻌﺘﺎﺩ نیست
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻣﯿﮑﻨﻪ، ﺧﺮﺍﺏ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺰ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯿﺸﻪ، ﺑﯽ رحم نیست.
کسی ﮐﻪ ﺩﺭﺱ ﻧﻤﯿﺨﻮﻧﻪ، ﺧِﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ، ﻻﻝ ﻧﯿﺴﺖ
هر کسی مثل شما رفتار کرد مثل شما نیست
پس زودقضاوت نکنیم

مشاهده همه ی 3 نظر
AVA...مديردوستان بامعرفت
خوشتیپخوشتیپ
AVA...مديردوستان بامعرفت

یارو میره سوار آسانسور بشه، میبینه رو در آسانسور نوشته:ظرفیت

یارو میره سوار آسانسور بشه،
میبینه رو در آسانسور نوشته:ظرفیت یازده نفر،
دو دستی میزنه تو سرخودش میگه حالا ده نفر بقیه رو از کجا پیداکنم!

مشاهده همه ی 4 نظر
AVA...مديردوستان بامعرفت
خوشتیپخوشتیپ
AVA...مديردوستان بامعرفت

یه خبر خوب دارم براتون یه خبر بد ۰۰۰۰ خبر

یه خبر خوب دارم براتون یه خبر بد ۰۰۰۰خبر خوبم اینکه خبر بدی ندارم


خبر بدم اینکه خبر خوبی ندارم @_@

مشاهده همه ی 7 نظر
AVA...مديردوستان بامعرفت
خوشتیپخوشتیپ
AVA...مديردوستان بامعرفت

من بهترم یا ثروت؟؟ . .

من بهترم یا ثروت؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ثروت رو انتخاب کردید نه؟

از این به بعد هم به ثروت بگید براتون پست بزاره اودافظظظظظظظ

مشاهده همه ی 7 نظر
farshid karimi
farshid karimi

ميدوني وقتي خدا داشت بدرقه ات مي كرد بهت چي گفت؟

ميدوني وقتي خدا داشت بدرقه ات مي كرد بهت چي گفت؟


گفت: جايي كه ميري مردمي داره كه تو رو مي شكنند، نكنه غصه بخوري


من همه جا با تو هستم. تو تنها نيستي .....توي كوله بارت عشق ميزارم كه بگذريقلب ميزارم كه جا بدياشك ميدم كه همراهيت كنهو مرگ كه بدوني برميگردي پيشم170_28000_1_.jpgمشاهده همه ی 6 نظر
AVA...مديردوستان بامعرفت
خوشتیپخوشتیپ
AVA...مديردوستان بامعرفت

ﺩﺭﺩ ﯾﻌﻨـﯽ : ﺍﻣﺸﺒــﻢ ﻣﺜــﻞ ﺷﺒــﺎﯼ ﺩﯾﮕـﻪ ﺭﻭ ﺗﺨﺘﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﮑﺸـــﯽ

ﺩﺭﺩ ﯾﻌﻨـﯽ :
ﺍﻣﺸﺒــﻢ ﻣﺜــﻞ ﺷﺒــﺎﯼ ﺩﯾﮕـﻪ
ﺭﻭ ﺗﺨﺘﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﮑﺸـــﯽ
ﺁﻫﻨﮕــــ ﺑــﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﺑـﺎﺯﻡ ﻓﮑــﺮ ﮐﻨــﯽ
ﺑـﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾـــﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎﻫــﻢ ﻣﯿﺰﺩﯾــم…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ خیلی همراهم بودی….
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ حتی یه نگاهش برات یه دنیا ارزش داره…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ چقدر باهم دعوا کردیم و آشتی کردیم…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ کلی حرف توی دلت میمونه و نمیتونی بهش بگی…
ﺑﻪ ﺍﯾﻨـﮑـﻪ….
لعنت به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ ها….
ﻭ ﻣﺜـــﻞ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﭼﺸﻤــﺎﺕ بایــد ﺗﻘﺎﺻـــ ﭘﺲ ﺑـــﺪن…

مشاهده همه ی 4 نظر