لحظه  بروز رسانی 
saraყ
کتک خوردهکتک خورده
saraყ

می‌گفت: آدمیزاد به اندازه‍ ی لطافت قلبش درد می‌کشد

می‌گفت:
آدمیزاد به اندازه‍ ی لطافت قلبش درد می‌کشد.

ماهِ زردُ تابان
مشاهده همه ی 16 نظر
saraყ
کتک خوردهکتک خورده
saraყ

براے تو کسی هست که نگفه‍ه و ندیده‍ بفهمه‍ غمگینے(:؟!

براے تو کسی هست که نگفه‍ه و ندیده‍ بفهمه‍ غمگینے(:؟!

براے تو کسی هست که
نگفه‍ه و ندیده‍ بفهمه‍ غمگینے(:؟!

پ.ن: ما توگریه‍ هامونم کِسی نمیفهمه‍ ایکِ جای خود داره‍

ماهِ زردُ تابان
مشاهده همه ی 10 نظر