لحظه  بروز رسانی 
امین لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امین لبخندعشق

صداے پاے رمضان آرام آرام به گوش میرسد دستهاےخالی‌مان

صداے پاے رمضان آرام آرام به گوش میرسد دستهاےخالی‌مان

صداے پاے رمضان آرام آرام
به گوش میرسد دستهاےخالی‌مان
دستاویزدلهای پاکتان
مارادرروزهاےآخرشعبان
نه به بهاےلياقت بلکه به رسم رفاقت
اول حلال و بعد دعا کنید
استشمام عطر خوش رمضان
از پنجره ملکوتی شعبان
گوارای وجودتان باد

لبـخنـدعـشـق
نظرات برای این پست غیر فعال است
امین لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امین لبخندعشق

میدانی، قدیم ها همیشه از هر لحاظ خوب بود؛ اینکه

میدانی، قدیم ها همیشه از هر لحاظ خوب بود؛ اینکه

میدانی، قدیم ها همیشه از هر لحاظ خوب بود؛
اینکه حتی وقتی عاشق میشدی، نامه‌مینوشتی
سرکوچه ‌می‌ایستادی
تا دلبرت‌می‌آمد
نامه را میگذاشتی روی زمین و‌ میرفتی
حتی پشت سرت را نگاه ‌نمیکردی که ببینی، نامه را برمیدارد یا نه!
وقتی جوابی نمیخواندی
و جوابی نمیگرفتی
باخودت میگفتی حتما نامه را برنداشته
حتما خواسته نامه را بر دارد اما
دست باد بر او پیشی گرفته
نامه مینوشتی، میگذاشتی در پاکت
و مینداختی داخل صندوق پُست
وقتی جواب نامه نمی آمد
میگفتی حتما ادرس را اشتباه نوشته‌ام
حتما خانه نبودند
حتما نامه برگشت خورده و در اداره‌ی پست جامانده
هزار توجیه دیگر
که ندیده
که نخوانده
وگرنه جواب میداد
اما گندش بزنند این تکنولوژی را
لعنت به اینترنت
به تلگرام، با دو تیک آخر پیام ها
اینکه ‌پیامی بنویسی و مُهر دو تیک‌بخورد ته پیامت
دیگر هیچ توجیهی نداری که ندیده که نخوانده
فقط باید غصه بخوری، هزارتا فکر دیگر بکنی
و خودت و غرورت
و این تکنولوژی تازه را هزار بار لعنت کنی.لبـخنـدعـشـق
نظرات برای این پست غیر فعال است