لحظه  بروز رسانی 
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ

احاديث عن الامام المهدي(عجلهالله تعالي فرجه الشريف) أناالمهدي

احاديث عن الامام المهدي(عجلهالله تعالي فرجه الشريف) أناالمهدي

احاديث عن الامام المهدي(عجلهالله تعالي فرجه الشريف)

أناالمهدي أنا قائمُ الزمان أنا الذي أملؤها عدلاً کما مُلئت ظلماً وجوراً

اے شیعه ما
من همان مهدى هستم.من قيام‌گر زمان مي‌باشم كه زمين را از عدل پر مي‌كنم همانطور كه از ظلم و جور پر شده است.

منابع:
الغيبة(للطوسي)/كتاب الغيبة للحجة / النص / 254 / 3 -
ﮩـم_عجـل_لولیـڪ_الفـرجــــ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ

دیگران را ببخشید… بی عقلی ، تهمت ها،خیانت و بی

دیگران را ببخشید… بی عقلی ، تهمت ها،خیانت و بی

دیگران را ببخشید…
بی عقلی ، تهمت ها،خیانت و بی ادبی
نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست.
انسان های نارس این موارد را زیاد دارند ؛
شما انسانی رسیده باشید!
با سبکبالی و بدون اینکه قضاوت یا سرزنش کنید ،
و بدون اینکه از این حرفها ناراحت شوید…
از کنار این ها رد شوید …
اگر هوای دلتان ابری شد و چشم هایتان باریدند،
بگذارید این اشک ها باران رحمت و بخشش باشند
برای انها که نمی دانند و زمین دلشان خشک شده است
اینجاست که دل بخشنده شما
چشمه جوشانی می شود که به منبع عظیم لطف خدا متصل شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ

#پند_و_حکمــــــت ابودرداء رضےالله‌عنه بہ همسرش مے فرمود:

#پند_و_حکمــــــت ابودرداء رضےالله‌عنه بہ همسرش مے فرمود:ابودرداء رضےالله‌عنه بہ همسرش مے فرمود:

اگر من شدم مرا آرام ڪن....

و اگر تو خشمڪَین شدے مے ڪنم...

اگر نباشیم زود از هم جدا مے شویم.قلــب را به الله بسپار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ

#وقـــت آن نرسیده@ کہ دوبـاره در# مسجد ها بـاز شود⁉️

#وقـــت آن نرسیده@ کہ دوبـاره در# مسجد ها بـاز شود⁉️

آن نرسیده@ کہ دوبـاره در# مسجد ها بـاز شود⁉️

آدم اشکـش میاد کہ میبینه دو یا سه نفر# تو مسجـد موندن.

ولی توی
# پارک ها
# بازار ها(مکان فساد)
و...

جای ســــوزن نیست


واقعا کہ# باید گفت:# انا لله و انا الیه راجعون

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ

** یاد بگیریم #زندگے را فریاد نزنیم زندگے را

** یاد بگیریم #زندگے را فریاد نزنیم زندگے را

**
یاد بگیریم ے را فریاد نزنیم
زندگے را ، بشناسیم
و زندگے را ے ڪنیم ...
زندگی موهبتے الهے ڪه روز
تڪرار میشود ڪهنه شدن ...
زندگی ڪلاس ے است ڪه هر روز
میاموزد ڪه چگونه باید رفتار ڪرد
اگر توانستیم مثلث ،
و و ارتباط
و آن را درست نماییم
زندگے خود# واقعے زیبایش نمایان خواهد ڪرد
زندگے را باید زندگے ڪرد

زندگیتون سرشار از عشق و آرامش...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ

برخی آدم هابه یک دلیل از مسیر زندگی ما

برخی آدم هابه یک دلیل از مسیر زندگی ما

برخی آدم هابه یک دلیل
از مسیر زندگی ما می گذرند
تابه مادرسهایی بیاموزند
که اگرمی ماندند هرگزیاد
نمی گرفتیم.

👤خسرو شکیبایی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ

تمام آدم های این دنیا تنها هستند ولی نوع

تمام آدم های این دنیا تنها هستند ولی نوع

تمام آدم های این دنیا تنها هستند
ولی نوع تنهایی فرق میکند
بعضی ها نمی خواهند کنار کسی باشند
بعضی ها واقعا تنها شده اند
و چه سخت است زندگی در دنیایی
که همیشه تنها بودن را انتخاب میکند
جهان روی مدار تنهایی میچرخد
اصلا خود زمین هم تنهایی را انتخاب کرده استhttp://s10.picofile.com/file/840536...2.mp4.html

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ

عصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از آن

عصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از آن

عصاره همه مهربانی ها
را گرفتند و از آن

مادر را ساختند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ

بچه که بودیم قضاوت نمی کردیم و همه یکسان بودیم

بچه که بودیم قضاوت نمی کردیم و همه یکسان بودیم

بچه که بودیم قضاوت نمی کردیم
و همه یکسان بودیم.

بزرگ که شدیم قضاوت های درست
و غلط باعث شدکه اندازه دوست داشتنمون تغییر کنه.

کاش هنوز همه روبه اندازه
بچگی دوست داشتیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید