لحظه  بروز رسانی 
محـمد بـاقـِـر
مو قشنگمو قشنگ
محـمد بـاقـِـر

دستمال خیس آرزوهایم را فشردم همین ۴ قطره چکید زنده

دستمال خیس آرزوهایم را فشردم همین ۴ قطره چکید زنده

دستمال خیس آرزوهایم را فشردم همین ۴ قطره چکید
زنده
باد
رفیق
با معرفت !
به سلامتی همه رفیقام

تـلـخ و شـیریـن
مشاهده همه ی 102 نظر
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

نیمی ازمردم جهان افرادی هستند که چیزهای زیادی برای گفتن دارند

نیمی ازمردم جهان افرادی هستند که چیزهای زیادی برای گفتن دارند
تقدیم دوستان گلم

نیمی ازمردم جهان افرادی هستند که چیزهای زیادی برای گفتن دارند ولی قادربه بیان آن نیستند!
ونیم دیگرافرادی هستندکه چیزی برای گفتن ندارند، اماهمیشه درحال حرف زدن هستند!

رابرت فراست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

تقدیم به بهترین مدیر و بهترین دوست

تقدیم به بهترین مدیر و بهترین دوست

تقدیم به بهترین مدیر و بهترین دوست

ممنووونم برای خطابای زیباتون...

@AMIN_1396

نظرات برای این پست غیر فعال است
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
مشاهده همه ی 2 نظر
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
مشاهده همه ی 2 نظر
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
مشاهده همه ی 2 نظر
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
پست شماره 321305471 از امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

.

مشاهده همه ی 3 نظر
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
مشاهده همه ی 2 نظر