لحظه  بروز رسانی 
LOR*لبخندعشق*BOY
شادشاد
LOR*لبخندعشق*BOY
پست شماره 320630964 از LOR*لبخندعشق*BOY
...

.

مشاهده همه ی 1 نظر
Banoo
Banoo

بى حضور تو هيچ چيز در دنيا

بى حضور تو هيچ چيز در دنيا

بى حضور تو
هيچ چيز
در دنيا
ديگر شبيه خودش نيست
فقط هست...


یار قدیمی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR*لبخندعشق*BOY
شادشاد
LOR*لبخندعشق*BOY
پست شماره 320630946 از LOR*لبخندعشق*BOY
...

.

مشاهده همه ی 2 نظر
LOR*لبخندعشق*BOY
شادشاد
LOR*لبخندعشق*BOY
@najla123
...

@najla123

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR*لبخندعشق*BOY
شادشاد
LOR*لبخندعشق*BOY
@Jabadyyyy
...

@Jabadyyyy

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR*لبخندعشق*BOY
شادشاد
LOR*لبخندعشق*BOY
پست شماره 320630905 از LOR*لبخندعشق*BOY
...

.

مشاهده همه ی 1 نظر
Banoo
Banoo

تو در لطافت شعرم

تو 
 در 
 لطافت 
 شعرم

تو
در
لطافت
شعرم

تمام معنایی


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید