لحظه  بروز رسانی 
امیرعلی-طائی
آروم و عادیآروم و عادی
امیرعلی-طائی

در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرهنگ و

در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر ایستادگی کند . ارد بزرگ

مشاهده همه ی 3 نظر
امیرعلی-طائی
آروم و عادیآروم و عادی
امیرعلی-طائی

پرهای خون آلود برآزندگان نقش زیبای آزادی آیندگان است. ارد بزرگ

پرهای خون آلود برآزندگان نقش زیبای آزادی آیندگان است. ارد بزرگ

مشاهده همه ی 1 نظر
امیرعلی-طائی
آروم و عادیآروم و عادی
امیرعلی-طائی

اشتباهی در کار نیست، فقط عبرت آموزی است . آن ویلسن

اشتباهی در کار نیست، فقط عبرت آموزی است . آن ویلسن اسکف

مشاهده همه ی 1 نظر
امیرعلی-طائی
آروم و عادیآروم و عادی
امیرعلی-طائی

کجای چهار فصل نام تو می گنجد ؟ رویش از


کجای چهار فصل نام تو می گنجد ؟ رویش از توست ، بهار ، بهانه ، باران هم ! تو فصل پنجم شاعرانه های منی …

مشاهده همه ی 1 نظر
امیرعلی-طائی
آروم و عادیآروم و عادی
امیرعلی-طائی

بدگمانی میان افکار انسان مانند خفاش در میان پرندگان است که

بدگمانی میان افکار انسان مانند خفاش در میان پرندگان است که همیشه در سپیده دم یا به هنگام غروب که نور ظلمت بهم آمیخته است بال فشانی می کند . بایگون

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید