لحظه  بروز رسانی 
امیر
امیر

دیده ها چشم براه است

دیده ها چشم براه است

مشاهده همه ی 1 نظر
امیر
امیر

امشب بهشت را به تماشا میگذارند

امشب بهشت را به تماشا میگذارند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
امیر

چندیست که قلب همگان بی ضربان است با تو نفس

چندیست که قلب همگان بی ضربان است با تو نفس

چندیست که قلب همگان بی ضربان است
با تو نفس باد صبا مشک فشان است
در حنجره ات داد علی اکبر لیلاست
برگرد موذن! که دگر وقت اذان است
بنگر به تمنای وصال تو یگانه
اشک غمت از هر مژه چون سیل، روان است
ای خسرو خوبان تو به فکر همه هستی
هرچند گدای تو فقط در پی نان است
زخم است دوتا پلک تو از گریه به جدت
گرچه سبب اشک تو یک قد کمان است

ای خسرو خوبان نظری سوی گدا کن
باز آ و نصیبم سفر کرب و بلا کن

محمدعلي_بياباني

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
امیر

اگر بهشت شیرین است، بهشت افرین شیرین تر است

اگر بهشت شیرین است، بهشت افرین شیرین تر است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
امیر

🌹علامه حسن زاده آملی: 🔸قدر عمر و فرصت

.
🌹علامه حسن زاده آملی:
🔸قدر عمر و فرصت را بدانید
🔸به خلوت
🔸به شب
🔸 و به سکوت

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
امیر

دهان شما خروجے افڪار شماست. وقتے باز میشود سریعترین راه

دهان شما خروجے افڪار شماست. وقتے باز میشود سریعترین راه

دهان شما خروجے افڪار شماست...
وقتے باز میشود سریعترین راه براے درڪ شخصیتتان در اختیار مخاطب قرار میگیرد.

اﺯﻋﺎلمے ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ: ﭼﮕﻮنہ مے ﺗﻮﺍﻥ بہ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻘﻞ ڪسے پے ﺑﺮﺩ؟
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﺍﺯ ﺣﺮفے ڪہ مے ﺯﻧﺪ...
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ: اﮔﺮ ﭼﻴﺰے ﻧﮕﻔﺖ چہ؟
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﻫﻴﭻ ڪﺲ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻋﺎﻗﻞ ﻧﻴﺴﺖ ڪہ ﻫﻤﻴشہ ﺳڪﻮﺕ ڪﻨﺪ...
مراقب ڪلاممان باشیم ،ڪلاممان ویترین افڪار و تربیت و شخصیت و سواد ماست...
خیلے مراقب باشیم

مشاهده همه ی 1 نظر
امیر
امیر

ما در حجاب هستیم و نمیتوانیم ادراک کنیم. ما محجوبیم و

ما در حجاب هستیم و نمیتوانیم ادراک کنیم. ما محجوبیم و

ما در حجاب هستیم و نمیتوانیم ادراک کنیم. ما محجوبیم و او را که نمایان است نمیبینیم. با پندار ناقص خود تفسیر میکنیم و چیزهایی را که واقعیست از یاد برده ایم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید