درباره من
"عشق" را با هر دلی، نسبت به قدر جوهر است ************************************ "قطره" بر گل شبنم و بر قعر دریا گوهر است . **************************************** دلم نه عشق میخواهد، نه دروغ های قشنگ، نه ادّعاهای بزرگ، نه بزرگ های پر ادّعا... دلم یڪ فنجان قهوه داغ میخواهد و یڪ"دوست"، ڪه بشود با او حرف زد و بعد پشیمان نشد...! همین...

جزئیات

جنسیت: مرد
تولد: 1300/06/20
تاریخ عضویت: 1393/12/03