لحظه  بروز رسانی 
MaTaDoR
ورزشکارورزشکار
MaTaDoR
پست شماره 299134083 از MaTaDoRمشاهده همه ی 1 نظر
MaTaDoR
ورزشکارورزشکار
MaTaDoR

مسیج اشتباهى برام اومد بدین شرح که : رسیدى پاریس خبر

مسیج اشتباهى برام اومد بدین شرح که :
رسیدى پاریس خبر بده،
جلسه ى هیئت مدیره هم فرداست،
حالا من داشتم باب اسفنجى میدیدم... :|

منم جواب دادم
ok

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MaTaDoR
ورزشکارورزشکار
MaTaDoR

امروز تنه یه پسره یه شلوار دیدم، با هر فرمولی حساب

امروز تنه یه پسره یه شلوار دیدم، با هر فرمولی حساب کردم که ببینم این شلوارو چطوری پاش کرده نفهمیدم... لامصب فک کنم با پاشنه کش پوشیده بود!.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MaTaDoR
ورزشکارورزشکار
MaTaDoR

مورد داشتیم نامه اعمال رو دادن دست دختره؛ گفتن میری جهنم

مورد داشتیم نامه اعمال رو دادن دست دختره؛ گفتن میری جهنم...
ناراحت شده، گفته :ای خدا! الان میرم جهنم چی بپوشم!:‎|
به جانِ جان کری قسم ^_^

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MaTaDoR
ورزشکارورزشکار
MaTaDoR

ﺧﺎﻟﻢ ﺩﺑﯿﺮ ﺍﺩﺑﯿﺎﺗﻪ، ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺸﻮ ﺗﺼﺤﯿﺢ

ﺧﺎﻟﻢ ﺩﺑﯿﺮ ﺍﺩﺑﯿﺎﺗﻪ، ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺸﻮ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ : ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺖ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ:
ﻃﯿﺮﺍﻥ ﻣﺮﻍ ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺯ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺷﻬﻮﺕ / ﺑﻪ ﺩﺭ ﺁﯼ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻃﯿﺮﺍﻥ ﺁﺩﻣﯿﺖ
ﻃﺮﻑ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ :... ﺗﻪ ﺭﺍﻥ ﻣﺮﺍﻍ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﯼ ﻭ ﺷﻬﻮﺗﯽ ﺷﺪﯼ ، ﺍﮔﺮ ﺗﻪ ﺭﺍﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﯾﺪﯼ ﭼﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ ؟؟
|: |: |:
ﻣﻦ |:
ﺷﺎﻋﺮ |:
ﺗﻪ ﺭﺍﻥ ﻣﺮﻍ |:
ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ |:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید