لحظه  بروز رسانی 
Hayat Erdem
خجالتیخجالتی
Hayat Erdem

دلبرم چاق که نه باب دل یار شده

دلبرم چاق که نه باب دل یار شده

دلبرم چاق که نه باب دل یار شده

مثل آن سوگولی دوره قاجار شده

تو قرنطینه کیا چاق شدن راستش و بگین؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MUHAMM@D
آروم و عادیآروم و عادی
MUHAMM@D

🍃🌺 این نفَس. بی «تو»

🍃🌺 این نفَس. بی «تو»

🍃🌺


این نفَس...
بی «تو» بعید است که تکرار شود❣ ‌


❤✴✿✍✿✴❤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MUHAMM@D
آروم و عادیآروم و عادی
MUHAMM@D

🍃🌺 تو بهانه ی مَنی ؛ به

🍃🌺 تو بهانه ی مَنی ؛ به

🍃🌺

تو بهانه ی مَنی ؛
به دستِ هیچکس نمیدهمت

─┅─═ঊঈ♤💞♤ঊঈ═─┅─

❤✴✿✍✿✴❤

مشاهده همه ی 10 نظر
MUHAMM@D
آروم و عادیآروم و عادی
MUHAMM@D

‏🍃🌺 + یه داستان برام تعریف ڪن

‏🍃🌺 + یه داستان برام تعریف ڪن

🍃🌺

+ یه داستان برام تعریف ڪن
- چی دوست داری بشنوی؟
+ صداتو :))😍💋

─┅─═ঊঈ♤💞♤ঊঈ═─┅─

❤✴✿✍✿✴❤

مشاهده همه ی 2 نظر
MUHAMM@D
آروم و عادیآروم و عادی
MUHAMM@D

🍃🌺 ✨ تـو همان، سکوتِ پر هیاهـویِ

🍃🌺 ✨ تـو همان، سکوتِ پر هیاهـویِ

🍃🌺


تـو همان، سکوتِ پر هیاهـویِ
شب هـایِ منـی...😍♥️


❣️🌸

🕊💜🕊

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MUHAMM@D
آروم و عادیآروم و عادی
MUHAMM@D

🍃🌺 آن صدای سخن عشق تویی ؛

🍃🌺 آن صدای سخن عشق تویی ؛

🍃🌺
آن
صدای سخن عشق تویی ؛
که بگفتا حافظ :
"از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر"...♥️

🕊💜🕊

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MUHAMM@D
آروم و عادیآروم و عادی
MUHAMM@D

🍃🌺 دل بھ اُمید صدایے ڪھ مگر در

🍃🌺 دل بھ اُمید صدایے ڪھ مگر در

🍃🌺

دل بھ اُمید صدایے ڪھ مگر در تو رسد؛
نالھ ها ڪرد در این ڪوھ ڪھ فَرهاد نڪرد ... ♥️

|.✍🏻.|


🕊💜🕊

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MUHAMM@D
آروم و عادیآروم و عادی
MUHAMM@D

🍃🌺 بهشت را میخواهم چه کار وقتے

🍃🌺 بهشت را میخواهم چه کار وقتے

🍃🌺

بهشت را میخواهم چه کار
وقتے تو تمام نشدنے ترین
دنیای منـی ...♥️🕊💜🕊

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید