آریو پیام ایرانیان
آروم و عادیآروم و عادی
آریو پیام ایرانیان
 لینک
2.jpg

🔸۱۰ گام مهم برای اجرای یک کمپین موفق🔸

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آریو پیام ایرانیان
آروم و عادیآروم و عادی
آریو پیام ایرانیان
10.jpg

با توجه به تغییر ساعت دربی از ۱۷:۲۰ به ۱۵:۴۵، بلیط فروشی زودتر انجام خواهد پذیرفت.
بلیط فروشی از ساعت ۸ صبح آغاز و باجه های فروش راس ساعت ۱۴ بسته خواهد شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید