لحظه  بروز رسانی 
SaMa♥ ♥ ♥ (( همراه اشک مهتاب )) ♥ ♥ ♥
مهربونمهربون
SaMa♥ ♥ ♥ (( همراه اشک مهتاب )) ♥ ♥ ♥

یک روز تو را خواهم دزدید پای همه چیزش هم

یک روز تو را خواهم دزدید پای همه چیزش هم

یک روز تو را خواهم دزدید
پای همه چیزش هم می ایستم
اصلا گروگانت می گیرم
یک داستان پلیسی عاشقانه
تیتر یک اخبار می شویم
صدای دوست داشتنم را به گوش دنیا خواهم رساند
از آنها تو را می خواهم
در قبال آزادی ات
آزادت می کنم به شرطی مال خودم شوی
دیوانه شده ام نه ؟؟؟
من حتی برای داشتنت
به این اراجیف فکر می کنم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SaMa♥ ♥ ♥ (( همراه اشک مهتاب )) ♥ ♥ ♥
مهربونمهربون
SaMa♥ ♥ ♥ (( همراه اشک مهتاب )) ♥ ♥ ♥

هوس تو را دارم که دیوانه ام کنی با

هوس تو را دارم که دیوانه ام کنی با

هوس تو را دارم
که دیوانه ام کنی با خواندت یک شعر
که مستم کنی با استکانی چای
که خوشبختم کنی با یک بوسه ی
بی هوا
فلسفه نبافم
هوس زندگی کرده ام با تو
بگو کنارت دقیقا کجاست ؟
که زندگی آنجا معنا می گردد
هوس کنار تو بودن دارم

مشاهده همه ی 2 نظر
SaMa♥ ♥ ♥ (( همراه اشک مهتاب )) ♥ ♥ ♥
مهربونمهربون
SaMa♥ ♥ ♥ (( همراه اشک مهتاب )) ♥ ♥ ♥

گاهی میان خلوت جمع یا در انزوای خویش موسیقی

گاهی میان خلوت جمع یا در انزوای خویش موسیقی

گاهی میان خلوت جمع
یا در انزوای خویش
موسیقی نگاه تو را گوش میکنم
وز شوق این محال
که دستم به دست توست
من جای راه رفتن
پرواز می کنم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SaMa♥ ♥ ♥ (( همراه اشک مهتاب )) ♥ ♥ ♥
مهربونمهربون
SaMa♥ ♥ ♥ (( همراه اشک مهتاب )) ♥ ♥ ♥

تو باید باشی تا حریر نگاهت را بپیچم

تو باید باشی تا حریر نگاهت را بپیچم

تو باید باشی
تا حریر نگاهت را بپیچم
دور تنهایی دلم
و دلگرم شوم
باید باشی
تا دلم آسمان را
پرواز را
لمس کند نفس بکشد برای همیشه
من آنقدر با تو بوده ام
که از بودن کنار دیگران
سردم می شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید