لحظه  بروز رسانی 
tina
خوشحالخوشحال
tina

یارو اومده خونمون دزدي هيچي پيدانکرده منو از خواب بيدار کرده

یارو اومده خونمون دزدي هيچي پيدانکرده منو از خواب بيدار کرده میگه{-w1-}{-w1-}{-w1-}
دارم ميرم ولي اين زندگي نيست شما دارين …!! {-w23-}{-w23-}

مشاهده همه ی 7 نظر
tina
خوشحالخوشحال
tina

ﺍﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯼ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ ، ﯾﮑﯽ ﺑﺰﺭﮒ، ﯾﮑﯽ

ﺍﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯼ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ
ﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ ،
ﯾﮑﯽ ﺑﺰﺭﮒ،
ﯾﮑﯽ ﺑﻠﻨﺪ،  
ﯾﮑﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ
ﯾﮑﯽ ﻗﻮﯼ،  
ﯾﮑﯽ ﺿﻌﯿﻒ
ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ...
ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻟﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
ﻭ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

ﮔﺎﻩ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ , ﻟﻬﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﯿﻢ

ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺎﺳﺖ
ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺎ ،
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺁﻓﺮﯾﺪ
ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻟﺬﺕ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ میفهمیم{-w6-}

مشاهده همه ی 4 نظر
tina
خوشحالخوشحال
tina

داف بودن با ساپورت و بوت كار سختي نيست ، هر

داف بودن با ساپورت و بوت كار سختي نيست ،


هر وقت تونستين مثل دهه شصتی ها با مانتو اِپُل دارِ خفاشي دلبري كنين

اونوقت ميشينيم با هم در مورد معيارها حرف ميزنيم{-w23-}{-w23-}

مشاهده همه ی 6 نظر
tina
خوشحالخوشحال
tina

ﺍﺳﻪ ﯾﺒﻮﺳﺖ رفتم ﺩﮐﺘﺮ، ﺩﮐتر بهم میگه: ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ

ﺍﺳﻪ ﯾﺒﻮﺳﺖ رفتم ﺩﮐﺘﺮ،

ﺩﮐتر بهم میگه:
ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺪﻓﻮعت ﺗﯿﺮﻩ ﺑﺸﻪ ﻭ
ﺍﻭﻥ ﺧﻮﺷﺮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ!!!{-8-}
مگه میخوام بخورمش کثافت! {-w19-}{-w19-}{-w32-}

مشاهده همه ی 3 نظر
tina
خوشحالخوشحال
tina

فرشمـــــون 133 تا گل قـــــرمز داره 96 تا گل سفیـــــد ریز

فرشمـــــون 133 تا گل قـــــرمز داره
96 تا گل سفیـــــد ریز{-2-}
29 تاام گل سفیـــــد درشت{-26-}

.
.

.

من برم بقیه درسمو بخونم{-7-}

مشاهده همه ی 7 نظر
tina
خوشحالخوشحال
tina

نحوه ی ارتباط برقرار کردن دو جنس مخالف در ایران :

نحوه ی ارتباط برقرار کردن دو جنس مخالف در ایران :
پیسسسسسس پیس !! {-w10-}
.
.
.
.
.
.ایشششششششش {-w18-}

نمیدونم مخ زدنه یا تبلیغات شیشه پاک کن
والا...{-w38-}{-w38-}

مشاهده همه ی 5 نظر
tina
خوشحالخوشحال
tina

داشتم با تبلت انگری  بردز بازی ميکردم. بابام اومد کنارم

داشتم با تبلت انگری  بردز بازی ميکردم...

بابام اومد کنارم نشست يه سری تکون داد زير لب گفت...
.
آخرشم کفتر باز ديجيتالی شد
{-w4-}{-w4-}{-w5-}{-w5-}

مشاهده همه ی 3 نظر
tina
خوشحالخوشحال
tina

مگسه سرما میخوره. .   . . . . .

مگسه سرما میخوره...
.
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مامانش واسش اسهال میپزه {-w39-}
كثافتم خودتي

مريضه، مريض
میفهمی؟ باید مایعات بخوره{-w21-}

مشاهده همه ی 3 نظر
tina
خوشحالخوشحال
tina

کلماتی که تو شمال یه دنیااا تفسیر توشه: 1_خا 2_سع

کلماتی که تو شمال یه دنیااا تفسیر توشه:

1_خا
2_سع
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.اینارو فقط وفقط شمالیا میتونن درک کنن...

لامصب هم فحشه،هم ادمو ضایع میکنه،هم تایید میکنه.اصلا یه چیز خاصیه{-w4-}{-w4-}{-w5-}{-w5-}

مشاهده همه ی 5 نظر
tina
خوشحالخوشحال
tina

یارو ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭﺳﺎﯾﻠﺸﻮ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺮﻩ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ . .

یارو ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭﺳﺎﯾﻠﺸﻮ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺮﻩ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ
.
.
.
.

.
.
.
.
.
ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ :
،
 ﺯﺭﻧﮓ ﺑﺎﺵ، ﻗﺸﻨﮓ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ
ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﭘﺎﺳﮕﺎﻩ ﺑﺰﻧﯿﻢ ...{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w16-}{-w16-}

مشاهده همه ی 3 نظر