لحظه  بروز رسانی 
tina
خوشحالخوشحال
tina

یارو اومده خونمون دزدي هيچي پيدانکرده منو از خواب بيدار کرده میگه{-w1-}{-w1-}{-w1-}
دارم ميرم ولي اين زندگي نيست شما دارين …!! {-w23-}{-w23-}

مشاهده همه ی 7 نظر
tina
خوشحالخوشحال
tina

ﺍﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯼ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ
ﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ ،
ﯾﮑﯽ ﺑﺰﺭﮒ،
ﯾﮑﯽ ﺑﻠﻨﺪ،  
ﯾﮑﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ
ﯾﮑﯽ ﻗﻮﯼ،  
ﯾﮑﯽ ﺿﻌﯿﻒ
ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ...
ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻟﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
ﻭ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

ﮔﺎﻩ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ , ﻟﻬﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﯿﻢ

ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺎﺳﺖ
ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺎ ،
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺁﻓﺮﯾﺪ
ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻟﺬﺕ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ میفهمیم{-w6-}

مشاهده همه ی 4 نظر
tina
خوشحالخوشحال
tina

داف بودن با ساپورت و بوت كار سختي نيست ،


هر وقت تونستين مثل دهه شصتی ها با مانتو اِپُل دارِ خفاشي دلبري كنين

اونوقت ميشينيم با هم در مورد معيارها حرف ميزنيم{-w23-}{-w23-}

مشاهده همه ی 6 نظر
tina
خوشحالخوشحال
tina

ﺍﺳﻪ ﯾﺒﻮﺳﺖ رفتم ﺩﮐﺘﺮ،

ﺩﮐتر بهم میگه:
ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺪﻓﻮعت ﺗﯿﺮﻩ ﺑﺸﻪ ﻭ
ﺍﻭﻥ ﺧﻮﺷﺮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ!!!{-8-}
مگه میخوام بخورمش کثافت! {-w19-}{-w19-}{-w32-}

مشاهده همه ی 3 نظر
tina
خوشحالخوشحال
tina

فرشمـــــون 133 تا گل قـــــرمز داره
96 تا گل سفیـــــد ریز{-2-}
29 تاام گل سفیـــــد درشت{-26-}

.
.

.

من برم بقیه درسمو بخونم{-7-}

مشاهده همه ی 7 نظر
tina
خوشحالخوشحال
tina

نحوه ی ارتباط برقرار کردن دو جنس مخالف در ایران :
پیسسسسسس پیس !! {-w10-}
.
.
.
.
.
.ایشششششششش {-w18-}

نمیدونم مخ زدنه یا تبلیغات شیشه پاک کن
والا...{-w38-}{-w38-}

مشاهده همه ی 5 نظر
tina
خوشحالخوشحال
tina

داشتم با تبلت انگری  بردز بازی ميکردم...

بابام اومد کنارم نشست يه سری تکون داد زير لب گفت...
.
آخرشم کفتر باز ديجيتالی شد
{-w4-}{-w4-}{-w5-}{-w5-}

مشاهده همه ی 3 نظر
tina
خوشحالخوشحال
tina

مگسه سرما میخوره...
.
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مامانش واسش اسهال میپزه {-w39-}
كثافتم خودتي

مريضه، مريض
میفهمی؟ باید مایعات بخوره{-w21-}

مشاهده همه ی 3 نظر
tina
خوشحالخوشحال
tina

کلماتی که تو شمال یه دنیااا تفسیر توشه:

1_خا
2_سع
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.اینارو فقط وفقط شمالیا میتونن درک کنن...

لامصب هم فحشه،هم ادمو ضایع میکنه،هم تایید میکنه.اصلا یه چیز خاصیه{-w4-}{-w4-}{-w5-}{-w5-}

مشاهده همه ی 5 نظر
tina
خوشحالخوشحال
tina

یارو ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭﺳﺎﯾﻠﺸﻮ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺮﻩ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ
.
.
.
.

.
.
.
.
.
ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ :
،
 ﺯﺭﻧﮓ ﺑﺎﺵ، ﻗﺸﻨﮓ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ
ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﭘﺎﺳﮕﺎﻩ ﺑﺰﻧﯿﻢ ...{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w16-}{-w16-}

مشاهده همه ی 3 نظر