لحظه  بروز رسانی 
[̲̲̅̅c̲̲̅̅r̲̲̅̅a̲̲̅̅z̲̲̅̅y̲̲̅̅ ̲̲̅̅g̲̲̅̅i̲̲̅̅r̲̲̅̅l̲̲̅̅]
لوسلوس
[̲̲̅̅c̲̲̅̅r̲̲̅̅a̲̲̅̅z̲̲̅̅y̲̲̅̅ ̲̲̅̅g̲̲̅̅i̲̲̅̅r̲̲̅̅l̲̲̅̅]

مـدت هـاســت احــسـاس مـیکــنم کــر و لال شــدم.!!! ایـن روزهـا صــدای

مـدت هـاســت احــسـاس مـیکــنم کــر و لال شــدم...!!! ایـن روزهـا صــدای احــسـاسـاتـم را فــقـط صــفـحـه ی کـیــــــــبـوردم مـی شــنود ...........

1454002774199032_large.jpg


مشاهده همه ی 7 نظر
ARMIN
خوشتیپخوشتیپ
ARMIN

بهـ بعضیامــ بآس گفــ :  کلــاً یهـ بآر اٍسمٍ ــآقــــــآ روت بودهـ ؛  اونمــ مربوطــ بهـ

بهـ بعضیامــ بآس گفــ 

کلــاً یهـ بآر اٍسمٍ ــآقــــــآ روت بودهـ ؛ 

اونمــ مربوطــ بهـ زمانیــ کهـ بتــ 

گفتنــ 

عــــنــــ ــآقــــــــآ !! 
1443039263905366_large.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ARMIN
خوشتیپخوشتیپ
ARMIN

✍ببیــــــــــن حاجـــــے این جـــــا مجـــــازیه↻  ↯جایی کــــــــــه واســـــہ خیلــــــ

✍ببیــــــــــن حاجـــــے این جـــــا مجـــــازیه↻ 
↯جایی کــــــــــه واســـــہ خیلـــــــیا یـــــــه بازیـــــــه⇨ 
✖کون لقت دلـــــت خوشـــــہ کـــــه اینجـــــا شاخـــــے █ 
بدون کلـــــلا در حد بیلـــــاخی
1443039040809560_large.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید