به گروه عطر سوسن خوش اومدید
-------------------------------------------------------------
از ارسال مطالب نامناسب خلاف عرف خودداری کنید مدیران
گروه در حذف مطالب نامناسب مختارند

----------------------------------------------------------------
بروز رسانی 
Morteza
آروم و عادیآروم و عادی
Morteza

پرحرف را که دشمن راستی و خصم روان پاک است هرگز

پرحرف را که دشمن راستی و خصم روان پاک است هرگز نپذیر. حکیم بزرگمهر

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Morteza
آروم و عادیآروم و عادی
Morteza

نا امیدی و افسردگی، تنها بن بست زندگیست. حکیم ارد بزرگ

نا امیدی و افسردگی، تنها بن بست زندگیست. حکیم ارد بزرگ

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Morteza
آروم و عادیآروم و عادی
Morteza

آنچه مردم را دانشمند می کند،مطالبی نیست که می خوانند بلکه

آنچه مردم را دانشمند می کند،مطالبی نیست که می خوانند بلکه چیزهایی است که یاد می گیرند. جرج برنارد شاو

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Morteza
آروم و عادیآروم و عادی
Morteza

فکر خوب معمار و آفریننده است. بلز پاسکال

فکر خوب معمار و آفریننده است. بلز پاسکال

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Morteza
آروم و عادیآروم و عادی
Morteza

ناسزا و دشنام دادن، حتی به دشمنان شایسته نیست. حکیم ارد

ناسزا و دشنام دادن، حتی به دشمنان شایسته نیست. حکیم ارد بزرگ

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Morteza
آروم و عادیآروم و عادی
Morteza

آنکه می تواند، انجام می دهد،آنکه نمی تواند انتقاد می کند

آنکه می تواند، انجام می دهد،آنکه نمی تواند انتقاد می کند. دیل کارنگی

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Morteza
آروم و عادیآروم و عادی
Morteza

آزادی در بی آرزوئی است. سیدارتا گوتاما - بودا

آزادی در بی آرزوئی است. سیدارتا گوتاما - بودا

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Morteza
آروم و عادیآروم و عادی
Morteza

با ترشرویی به میان مردم رفتن، تنها از بیماران ساخته است

با ترشرویی به میان مردم رفتن، تنها از بیماران ساخته است. حکیم ارد بزرگ

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Morteza
آروم و عادیآروم و عادی
Morteza

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست میکند اگر همه

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست میکند اگر همه بغیر از خودم کور بودند , من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم نه به مبل عالی. بنیامین فرانکلین

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید