افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
http://s6.picofile.com/file/8219093984/5.gif

http://www.animaatjes.nl/glitter-plaatjes/g/glitter-teksten/i118175470_61983_www-animaatjes-nl.gif


http://s1.picofile.com/file/6648952712/8eucqcw.gif

http://kowsarblog.ir/media/users/alzahra-mo/comments/p36304/1_h.mahdi.aj__3__1.gif?mtime=1352007262
http://upload7.ir/imgs/2014-09/01036835979761466427.png

http://s6.picofile.com/file/8219094100/8.gif

بروز رسانی 
█♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ✿ՏԹՐɿՌԹ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥█
مهربونمهربون
█♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ✿ՏԹՐɿՌԹ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥█

عشق چیزی نیست که لب طاقچه عادت، از یاد من و تو برود…

5926e1ede5abb8p4.jpg

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
█♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ✿ՏԹՐɿՌԹ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥█
مهربونمهربون
█♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ✿ՏԹՐɿՌԹ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥█

"تنهایی"،
انتخابم بود
"لبخندش" اما
همه ی معادلات را بهم زد

5926d8695004dn46.jpg

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
█♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ✿ՏԹՐɿՌԹ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥█
مهربونمهربون
█♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ✿ՏԹՐɿՌԹ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥█

"خواستن" نقطه‌ی آغازین تمام هدف ‌ها است،
نه "امیدوار بودن"، نه "آرزو داشتن"،
بلکه یک "خواستن شدید از اعماق قلب"
که به انسان قدرتی نامحدود می‌دهد!


59283b21853825b8.jpg

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مینا(ارشدحرف♡دلم)
آروم و عادیآروم و عادی
مینا(ارشدحرف♡دلم)
.تقدیم به پدران اسیر خاک...


ﺁﺏ ﺭﺍ ﮔﻞ ﻧﮑﻨﯿﻢ ؛ ﭘﺪﺭﻡ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ﺍﺳﺖ …
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﯾﺪ
“ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺁﻣﺪ ” ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩﻡ
“ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﻧﺎﻥ ﺁﻣﺪ ”
ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﺪﺭﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﺑﺎ ﻧﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ
ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ
ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽﺍﺵ
ﺑﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﺋﯿﺶ
ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﭘﺪﺭ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ
ﭘﺪﺭﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺖ ﺳﻘﻒ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﮎ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺷﺖ
ﭘﺪﺭﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺖ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺥ ﺑﻨﻤﻮﺩ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭼﺮﺧﺶ ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﺳﺖ
ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺒﺮﯾﺪﺵ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ
ﭘﺪﺭﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻏﻤﺰﺩﻩ ﺑﻮﺩ
ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ..…
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭼﺮﺧﺶ ﺍﯾﺎﻡ ﻭ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮﺳﺖ
ﻭ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ:
ﺁﺏ ﺭﺍ ﮔﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﭘﺪﺭﻡ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ﺍﺳﺖ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﺬﺭﺩ
ﮐﺎﺵ ﯾﮏ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺴﺖ
ﺩﻝ ﻣﺎ ﺗﻨﮓ ﻭ ﻧﻔﺲ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺁﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺍﺳﺖ
ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺒﺮﯾﺪﺵ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﺬﺭﺩ
ﮐﺎﺵ ﯾﮏ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺑﯿﺎﺩ ﻫﻤﻪﯼ ﭘﺪﺭﺍﯼ ﺩﻧﯿﺎ
عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مینا(ارشدحرف♡دلم)
آروم و عادیآروم و عادی
مینا(ارشدحرف♡دلم)
.کار دنیا را باش !!!!!
یکی غرق در ناز و وفور نعمت جای گرم برای خواب و استراحت یکی در اوج احتیاج و زحمت؛؛؛
سینه برای نفس کشیدن تنگ میشود و جا کم میارد به راستی مقصر کیست ؟؟؟
این همه تفاوت این همه تفریق؛؛؛
زمانه به من آموخته هر انسانی پاک تر مومن تر آزمایش الهی بر او بیشتر ؛
کاش همه از حقوق برابر برخوردار بودیم کاش همه از وضعیت و شرایط عالی زندگی برخوردار بودیم ؛؛
کاش انسان بودیم و حی ترحم داشتیم ؛
گذاشتن پست هایی از این دست با هدف خاص نگاه به دیگران و توجه به تهیدستان و سعی در برآوردن نیاز آنان و رهایی از من خویش است...
بیاییم از خود خویش رها شده و نوعدوست باشیم زمین به طرز وحشتناکی گرد است و یک شبه شاه گدا و گدا شاه میشود...
دیگران را دریابیم به پاس احترام به همنوع به خاطر رضای خدا...
عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید