افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
hatame
مشکوکمشکوک
hatame

بعضی اوقات آرزو میکنم
کاش میتونستم برگردم به عقب
نه واسه اینکه چیزی و تغییر بدم
بلکه واسه اینکه یه سری چیزارو دوباره حس کنم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
. E . SH .Engineer
آروم و عادیآروم و عادی
. E . SH .Engineer
photo_2017-11-25_11-08-51.jpg

همیشه آغاز راه دشوار است،
عقاب در آغاز پرکشیدن گاه پر می ریزد،
اما در اوج حتی از بال زدن هم بی نیاز است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
. E . SH .Engineer
آروم و عادیآروم و عادی
. E . SH .Engineer
photo_2017-11-25_11-07-55.jpg

باور کنید هر لحظه گنج بزرگی است
گنجتان را آسان از دست ندهید
و به یاد داشته باشید
زمان بخاطر هیچ کس منتظر نمی ماند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
. E . SH .Engineer
آروم و عادیآروم و عادی
. E . SH .Engineer
photo_2017-11-25_11-07-15.jpg

اشخاص همیشه گناه را برگردن شرایط می‌اندازند
من به شرایط متعقد نیستم
مردان‌موفق شرایط را جست‌و‌جو می‌کنند
و‌اگر نیابند آن‌را ایجاد می‌کنند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
. E . SH .Engineer
آروم و عادیآروم و عادی
. E . SH .Engineer
photo_2017-11-25_11-06-35.jpg

آگاهی هر فرد ، شاید به دیگران
سرایت نکند ،
اما قطعا اسبابِ
روشنایی همگانی می‌گردد !..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
. E . SH .Engineer
آروم و عادیآروم و عادی
. E . SH .Engineer
photo_2017-11-25_11-05-59.jpg

با تفکر و اندیشه راجع به چیزهایی که طالب
آنها هستید فردای خود را خلق ڪنید و زندگی
خود را آنگونه که دوست دارید بسازید...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
. E . SH .Engineer
آروم و عادیآروم و عادی
. E . SH .Engineer
photo_2017-11-25_11-04-55.jpg

درون ما سرزمینی است

که باید کشف شود

اما ما همیشه درگیردنیای بیرونی هستیم؛

اینکه دیگران رانیات شان را

اهدافشان را کشف کنیم

در حالی که باید را

کشف کنیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
. E . SH .Engineer
آروم و عادیآروم و عادی
. E . SH .Engineer

سکوت، تجربه بی همتای زندگی است. زندگی بسیار پر سر و صداست. در بیرون سر و صداست. در درون سر و صداست و این سر و صداها برای دیوانه کردن هر انسانی کافیست. آنها همه دنیا را به جنون کشانده اند. تو باید سر و صدای درونت را خاموش کنی. مهار سر و صدای بیرون از توان ما خارج است و نیازی هم به این کار نیست. اما می توانیم سر و صدای درون را خاموش کنیم.

همین که سر و صدای درون فرو نشیند و سکوت حاکم شود، سر و صدای بیرون دیگر مشکلی نخواهد آفرید. می توانی از سر و صدای بیرون لذت ببری. می توانی بدون هیچ درد سری با آن بسر بری.

شنیدن سکوت درون، تجربه ای یگانه و بی همتا ست. هیچ تجربه ای دیگری نمی توان یافت که تا آن اندازه ارزشمند باشد، زیرا از پی این تجربه، دیگر تجارب زندگی می آیند. سکوت ستون بنیادین معبد دین است. بدون سکوت، هیچ حقیقت و آزادی و هیچ خدایی وجود نخواهد داشت.

با سکوت، ناگهان چیزهایی که قبلا وجود نداشتند به وجود می آیند و چیزهایی که وجود داشتند دیگر وجود نخواهند داشت – نگاه تو عوض شده، دور نمای تو تغییر یافته است. سکوت تو را به شناخت نا شناختنی قادر می سازد. این یگانگی سکوت است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
. E . SH .Engineer
آروم و عادیآروم و عادی
. E . SH .Engineer
photo_2017-11-25_10-58-00.jpg

دست از جستجوی خوشبختی
دربیرون بردار

گمشده ات درون توست

آن خورشید درخشان
هم اکنون در درون توست

توروحی عظیم هستی که سرچشمه
قدرت وعشق و آفرینش است

خود رابه یاد آور

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
. E . SH .Engineer
آروم و عادیآروم و عادی
. E . SH .Engineer
photo_2017-11-25_10-57-10.jpg

انسان بدون عشق ، تاریک است. تنها تاریکی محض است، بی هیچ ستاره درخشانی، نه حتی شعله کوچکی از نور. با عشق کل آسمان درون پر از ستاره میشود. با عشق شروع به نورانی شدن میکنی. نور تبلور فیزیکی همان انرژی عشق است که در جهان معنوی وجود دارد. عشق نور معنوی است، نور عشق مادی است، اما آنها تبلور یک انرژی اند. نور پایین ترین پله نردبان است، عشق بالاترین، اما نردبان همان است.

اگر می خواهی نور شوی، باید طریق عشق را دنبال کلی؛ زیرا تنها عشق میتواند وجودت را شعله ور سازد. و زیستن بی نور و زیستن بی عشق ابداً زیستن نیست؛ادعا است؛ خزیدن است؛ خودکشی آهسته است، اما اصلاً زندگی نیست.

هر لحظه باید به عشق وفادار باشی و سپس زندگی پرستش میشود. دیگر لازم نیست برای جستجوی خدا به جایی بروی؛ خدا نزد کسی می آید که عشق را میشناسد، خدا با آهنگ خودش نزد عاشق می آید.

کتاب سایه بامبو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید