به گروه عطر سوسن خوش اومدید
-------------------------------------------------------------
از ارسال مطالب نامناسب خلاف عرف خودداری کنید مدیران
گروه در حذف مطالب نامناسب مختارند

----------------------------------------------------------------
گروه نیاز به مدیر نداره لطفا درخواست مدیریت ندید

شرمنده تون میشیم. مدیران گروه فقط از بین دوستان خودم پذیرفته میشوند

---------------------------------------------------------------
بروز رسانی 
محمد
محمد

حافظه آفریده ای هوس باز و مستبد است . هرگز نمی

حافظه آفریده ای هوس باز و مستبد است . هرگز نمی توانید بگویید که از کرانه دریای زندگی چه سنگریزه ای را بر می گیرد و در گنجینه خود نگاه می دارد ، یا کدام گل ناشناخته ای را از مزرعه می چیند ، و به عنوان رمز اندیشه هایی که در اعماق قرار گرفته اند و روزی اشک به چشم می آورند حفظ می کند . و با این همه در این شک ندارم که مهمترین چیزها آنها هستند که بهتر به یاد می آیند . هنری وان رایک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
محمد

شر با شر خاموش نمی شود چنان که آتش با آتش،

شر با شر خاموش نمی شود چنان که آتش با آتش، بلکه شر را خیر فرو می نشاند و آتش را آب . لقمان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
محمد

همواره آدمیان دایره و چنبره بدی و پلیدی را با دانش

همواره آدمیان دایره و چنبره بدی و پلیدی را با دانش و اندیشه برتر خویش بسته و بسته تر می سازند . ارد بزرگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
محمد

یکی از عظیم ترین اسرار عشق و محبت این است که

یکی از عظیم ترین اسرار عشق و محبت این است که بیاموزید: چگونه آرمان ها و اندیشه های ناهماهنگ را از ذهن خود بزدائید و همواره آرزوهایی کنید که صادقانه می خواهید نه آن چرا که فکر می کنید شاید بتوان بدست آورید . کاترین پاندر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
محمد

اگر اخمو و ترشرو باشید هیچ کس تمایل همنشینی با شما

اگر اخمو و ترشرو باشید هیچ کس تمایل همنشینی با شما را ندارد پس شاد باشید و بر دیگران لبخند بزنید تا شما را در جمعیت خود بپذیرند . هنری میلر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
محمد

ما اغلب مدتها به درهایی که شادی را برما بسته است

ما اغلب مدتها به درهایی که شادی را برما بسته است ، نگاه می کنیم ولی هیچ گاه کسی را که برایمان درهای شادی را می گشاید نمی بینیم . برتون هیل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
محمد

ما اغلب مدتها به درهایی که شادی را برما بسته است

ما اغلب مدتها به درهایی که شادی را برما بسته است ، نگاه می کنیم ولی هیچ گاه کسی را که برایمان درهای شادی را می گشاید نمی بینیم . برتون هیل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید