لحظه  بروز رسانی 
آزاده
آروم و عادیآروم و عادی
آزاده
پست شماره 319717236 از آزاده

{-18-}

مشاهده همه ی 11 نظر
آزاده
آروم و عادیآروم و عادی
آزاده

گاهــی دلَم میگیره.❣ گاه زنــدگی سَخت میشــه.❣

گاهــی دلَم میگیره...❣

گاه زنــدگی سَخت میشــه...❣

گاه تنهـایی آرامِش می آرـه...❣

گاه گذشتــه اذیتم میکنـه...❣

این گاه ها...❣

گهگــاه تمام روزوشب مَن میشنــد..❣

آن وقت بـُغض گلویم رومیگیره...❣

دُرُست مثل همیــن روزها...❣

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آزاده
آروم و عادیآروم و عادی
آزاده

ﯾِـکــ ﮔـــﻮﺷــہ ےِ ﺩِﻧــــﺞ ﯾـکــــ ﻧﻘﻄـــــہ ۰

ﯾِـکــ ﮔـــﻮﺷــہ ےِ ﺩِﻧــــﺞ ﯾـکــــ ﻧﻘﻄـــــہ ۰

ﯾِـکــ ﮔـــﻮﺷــہ ےِ ﺩِﻧــــﺞ

ﯾـکــــ ﻧﻘﻄـــــہ ۰

ﯾــکـــــــ ﻋــــﺎﻟﻤـِہ ﺑُﻐــــﺾ

ﯾـــکـــــــــ ﺩُﻧﯿـــﺎ ﺣــَﺮﻑ

ﯾــــکــــــــــ ﺩﻝِ ﺷﮑـــﺴﺘـــہ

ﻭ ﺑــے ﻧـَــﻬﺎﯾﺖ ﺧــــﺎﻃﺮﻩ

ﮐــﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑَﺮﺍےِ ﺟـَــﻮﺍﻥ ﻣـَـﺮﮒ ﺷُﺪﻥ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آزاده
آروم و عادیآروم و عادی
آزاده

درد بزرگیه برای کسیکه متوجه نبودنت نیست پرپر بشی

درد بزرگیه برای کسیکه متوجه نبودنت نیست پرپر بشی

درد بزرگیه
برای کسیکه متوجه نبودنت نیست
پرپر بشی
ولی وقتی بعد از یک روز در به دری و دلواپسی
بهش می گی نگرانت بودم دلم هزار راه رفت
تموم چیزی که می شنوي
یک مرسی خشک و خالیه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آزاده
آروم و عادیآروم و عادی
آزاده

همیشه فکر میکردم خیلی سخته که کسی رو

همیشه فکر میکردم خیلی سخته که کسی رو

همیشه فکر میکردم

خیلی سخته که کسی رو دوست داشته باشی

و طرفت از احساست بی خبر باشه . . .

ولی حالا فهمیدم

خیلی خیلی سخت تر اینه که

کسی رو دوست داشته باشی

و طرفت هم بدونه که دوستش داری

اما بی تفاوت از احساست رد بشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آزاده
آروم و عادیآروم و عادی
آزاده
پست شماره 319714258 از آزاده

{-77-}

مشاهده همه ی 3 نظر