لحظه  بروز رسانی 
ســایـه
شادشاد
ســایـه

برخی کتب را باید چشید، بعضی را باید بلعید و قلیلی

برخی کتب را باید چشید، بعضی را باید بلعید و قلیلی را باید جوید و هضم کرد. فرانسیس بیکن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ســایـه
شادشاد
ســایـه

از پشت عینک طلا دیدگان درخشش ندارند. آناتول فرانس

از پشت عینک طلا دیدگان درخشش ندارند. آناتول فرانس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ســایـه
شادشاد
ســایـه

مهستان در دودمان اشکانیان ، نشان از پیشتازی ایرانیان در مردمسالاری

مهستان در دودمان اشکانیان ، نشان از پیشتازی ایرانیان در مردمسالاری دارد . حکیم ارد بزرگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ســایـه
شادشاد
ســایـه

فقط مرد عاقل ، ثروتمند واقعی است. مثل اسپانیائی

فقط مرد عاقل ، ثروتمند واقعی است. مثل اسپانیائی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ســایـه
شادشاد
ســایـه

هرگز اجازه ندهید ترس شما را به " بی تفاوتی "

هرگز اجازه ندهید ترس شما را به " بی تفاوتی " سوق دهد . باربارا دی آنجلیس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ســایـه
شادشاد
ســایـه

سخن برآزندگان ، آهنگ خیزش بیشتر است . حکیم ارد بزرگ

سخن برآزندگان ، آهنگ خیزش بیشتر است . حکیم ارد بزرگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ســایـه
شادشاد
ســایـه

بسیاری از ما/بد حال/ بودن را طبیعی می دانیم ، اما

بسیاری از ما/بد حال/ بودن را طبیعی می دانیم ، اما برای خوشحال بودن باید دلیلی داشته باشیم. اما شما برای احساس خوشحالی به هیچ بهانه ای نیاز ندارید.می توانید هم اکنون تصمیم بگیرید که خوشحال باشید ، به این دلیل ساده که زنده اید ، به این دلیل که چنین می خواهید . لزومی ندارد که منتظر چیزی یا کسی باشید! . آنتونی رابینز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ســایـه
شادشاد
ســایـه

انسان نمیتواند کیف پول خود را در قلب خود داشته باشد!!!

انسان نمیتواند کیف پول خود را در قلب خود داشته باشد!!! . تئو کوریت زینسکی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ســایـه
شادشاد
ســایـه

دنیا پر از مشکل گشاهائی ست که بدنبال مشکل ها می

دنیا پر از مشکل گشاهائی ست که بدنبال مشکل ها می گردند!!! . پئر اسلاکرتس وُوگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ســایـه
شادشاد
ســایـه

خردمندان ، پیشتاز روزگار خویش اند . حکیم ارد بزرگ

خردمندان ، پیشتاز روزگار خویش اند . حکیم ارد بزرگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید