لحظه  بروز رسانی 
__ M __
__ M __

1426270260771492_large.jpg

مشاهده همه ی 17 نظر
__ M __
__ M __

   دیگه فراموشت کردم   . .   الکی مثلا دیگه شبا خوابتو

....   دیگه فراموشت کردم   ....

...   الکی مثلا دیگه شبا خوابتو نمیبینم   ...

...   الکی مثلا وقتی اسمت جایی میاد موهای تنم سیخ نمیشه   ...

...   الکی مثلا دیگه وسط خنده هام یاد خاطراتت نمیفتم   ...

...   گریم نمیگیره   ...

...   الکی مثلا دیگه کسی به اسمت قسمم نمیده   ...

...   الکی مثلا اونم مث من عاشقته   ...

...   اره   ...

...   الکی مثلا تو مقصر نبودی ...  من اشتباه کردم   ...

...   من بد بودم   ...

...   هه   ...

..........   بیخیال   ........

....   الکی مثلا فراموشت کردم   ....


مشاهده همه ی 18 نظر