لحظه  بروز رسانی 
Behzad
شیطونشیطون
Behzad

تنهایی‌ام فقط ادعا دارد‌! با این همه بزرگی‌اش

تنهایی‌ام فقط ادعا دارد‌! با این همه بزرگی‌اش

تنهایی‌ام
فقط ادعا دارد‌!
با این همه بزرگی‌اش
حتی نمیتواند جای خالی‌ات را پر کند...

مشاهده همه ی 3 نظر