لحظه  بروز رسانی 
Behzad
شیطونشیطون
Behzad

بیزارم از آن خدایی که به طاعت من از من

بیزارم از آن خدایی
که به طاعت من از من خشنود
و به معصیت من از من خشم گیرد!
پس او خود،در بند من است،
تا من چه کنم!!!

👤عطار نیشابوری

مشاهده همه ی 32 نظر
Behzad
شیطونشیطون
Behzad

گاهی باید دروغ را راست پنداشت و گاهی راست را

گاهی باید دروغ را راست پنداشت و گاهی راست را

گاهی باید دروغ را راست پنداشت و
گاهی راست را دروغ...
بی فریب خوردن زندگی سخت است

👤فروغ

مشاهده همه ی 14 نظر
Behzad
شیطونشیطون
Behzad

مارکو:از بوسه من خوشت نیومد؟ ورونیکا:کاش گناه نبود

مارکو:از بوسه من خوشت نیومد؟

ورونیکا:کاش گناه نبود تا لذت میبردم

مارکو:ما گناه میکنیم تا خدا بخشنده بمونه

Yes#

مشاهده همه ی 60 نظر
Behzad
شیطونشیطون
Behzad
پست شماره 318504671 از Behzad

.

مشاهده همه ی 10 نظر
Behzad
شیطونشیطون
Behzad

اوایل اینجوری بودااا ولی انگا پیر شدیم از مد افتادیم

اوایل اینجوری بودااا ولی انگا پیر شدیم از مد افتادیم

اوایل اینجوری بودااا
ولی انگا پیر شدیم از مد افتادیم{-w1-}

مشاهده همه ی 196 نظر
Behzad
شیطونشیطون
Behzad
پست شماره 318470263 از Behzad

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Behzad
شیطونشیطون
Behzad

پایانی برای قصه‌ها نیست نه بره‌ها گرگ میشوند و نه

پایانی برای قصه‌ها نیست نه بره‌ها گرگ میشوند و نه

پایانی برای قصه‌ها نیست
نه بره‌ها گرگ میشوند و نه گرگ‌ها سیر
خسته‌ام از جنس قلابی آدم‌ها دار میزنم خاطرات کسی را که مرا دور زده
حالم خوب است اما...
گذشته‌ام درد میکند

مشاهده همه ی 2 نظر
Behzad
شیطونشیطون
Behzad
PERSEPOLIS

PERSEPOLIS

مشاهده همه ی 74 نظر
Behzad
شیطونشیطون
Behzad
😎

😎

مشاهده همه ی 18 نظر