لحظه  بروز رسانی 
Behzad
شیطونشیطون
Behzad

گاهی باید دروغ را راست پنداشت و گاهی راست را

گاهی باید دروغ را راست پنداشت و گاهی راست را

گاهی باید دروغ را راست پنداشت و
گاهی راست را دروغ...
بی فریب خوردن زندگی سخت است

👤فروغ

مشاهده همه ی 14 نظر
Behzad
شیطونشیطون
Behzad

اوایل اینجوری بودااا ولی انگا پیر شدیم از مد افتادیم

اوایل اینجوری بودااا ولی انگا پیر شدیم از مد افتادیم

اوایل اینجوری بودااا
ولی انگا پیر شدیم از مد افتادیم{-w1-}

مشاهده همه ی 184 نظر
Behzad
شیطونشیطون
Behzad

پایانی برای قصه‌ها نیست نه بره‌ها گرگ میشوند و نه

پایانی برای قصه‌ها نیست نه بره‌ها گرگ میشوند و نه

پایانی برای قصه‌ها نیست
نه بره‌ها گرگ میشوند و نه گرگ‌ها سیر
خسته‌ام از جنس قلابی آدم‌ها دار میزنم خاطرات کسی را که مرا دور زده
حالم خوب است اما...
گذشته‌ام درد میکند

مشاهده همه ی 2 نظر
Behzad
شیطونشیطون
Behzad
PERSEPOLIS

PERSEPOLIS

مشاهده همه ی 74 نظر
Behzad
شیطونشیطون
Behzad
😎

😎

مشاهده همه ی 18 نظر
Behzad
شیطونشیطون
Behzad

تنهایی‌ام فقط ادعا دارد‌! با این همه بزرگی‌اش

تنهایی‌ام فقط ادعا دارد‌! با این همه بزرگی‌اش

تنهایی‌ام
فقط ادعا دارد‌!
با این همه بزرگی‌اش
حتی نمیتواند جای خالی‌ات را پر کند...

مشاهده همه ی 3 نظر