لحظه  بروز رسانی 
Afsoon
بی‌حالبی‌حال
Afsoon

اکثر آدما بعد از زل زدن تو چشم این نقاشی گفتند

....

اکثر آدما بعد از زل زدن تو چشم این نقاشی گفتند شبیه یکی از فامیلاشونه😮😳تست کنید خیلی جالبه
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مشاهده همه ی 46 نظر
Afsoon
بی‌حالبی‌حال
Afsoon
...

نوعی ع من!!!

مشاهده همه ی 3 نظر
Afsoon
بی‌حالبی‌حال
Afsoon

مثل این دختر مشکیه باشید بشه براتون مُرد

...

مثل این دختر مشکیه باشید بشه براتون مُرد.

مشاهده همه ی 9 نظر
Afsoon
بی‌حالبی‌حال
Afsoon

سلیقه صد در صد دختر پسرای ایرانی

سلیقه صد در صد دختر پسرای ایرانی

سلیقه صد در صد دختر پسرای ایرانی

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 25 نظر
Afsoon
بی‌حالبی‌حال
Afsoon
نظرتون؟
...

نظرتون؟

مشاهده همه ی 20 نظر
Afsoon
بی‌حالبی‌حال
Afsoon

🚬 چقدر همتون دلیل حال بدید

🚬 چقدر همتون دلیل حال بدید

🚬 چقدر همتون دلیل حال بدید ..

مشاهده همه ی 29 نظر
Afsoon
بی‌حالبی‌حال
Afsoon

باید قبول کنیم که هممون با آدمای خوبِ زندگیمون خوب تا

باید قبول کنیم که هممون با آدمای خوبِ زندگیمون خوب تا

باید قبول کنیم که هممون با آدمای خوبِ زندگیمون خوب تا نکردیم :)

مشاهده همه ی 10 نظر
Afsoon
بی‌حالبی‌حال
Afsoon

مهمترین چیزی که توی سالهای اخیر در مورد روابط فراموش شده

مهمترین چیزی که توی سالهای اخیر در مورد روابط فراموش شده

مهمترین چیزی که توی سالهای اخیر در مورد روابط فراموش شده و باعث شکست عجیبمون شده، همون جمله معروف مرحوم شکیباییه:
ما در مقابل کسانی که دوستمون دارن، مسئولیم!

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 15 نظر