لحظه  بروز رسانی 
Afsoon
Afsoon

‏- این حساب ما چقدر شد؟ - چی

‏- این حساب ما چقدر شد؟ - چی

‏- این حساب ما چقدر شد؟

- چی داشتین؟

- یه جنگ تو بچگی وعواقبش،والدین سختگیر ویه سیستم اموزشی که هر روز عوض میشد،یه کنکور دهن سرویس کن، یه جوونی با سگدو، افسردگی وگشت ارشاد اضافه، یه پیری با چشم خشک شده به در برا دیدن بچه ها

-جبرئیل، بیا ببرشون طبقه بالا، مهمان ویژه هستن از دهه شصت ایران

مشاهده همه ی 41 نظر
Afsoon
خجالتیخجالتی
Afsoon

هیولآها تو وجودتون دارَن باهأتون رُشد میکُنن 👽 💜

هیولآها تو وجودتون دارَن باهأتون رُشد میکُنن 👽 💜

هیولآها تو وجودتون دارَن باهأتون رُشد میکُنن 👽 💜
اونآیے که زیر تَختِتونن فَقد اومَدن کِ تَنها نَباشین^^

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 7 نظر