لحظه  بروز رسانی 
پیمان
پیمان

گویند انسان همواره همچون جسمی سبک میل به حرکت به آسمان

گویند انسان همواره همچون جسمی سبک میل به حرکت به آسمان را دارد
اما بندهایی بر پا دارد

وقتی عاشق عشقی زمینی می شود، تمام بندها از پای او گسسته می شوند، مگر یک بند، که همان بند عشق زمینی باشد

حال اگر به دلیلی و به حادثه ای یا بهانه ای این بند نیز آزاد گردد، آنگاه...
آنگاه عروج اتفاق خواهد افتاد

مشاهده همه ی 1 نظر
پیمان
پیمان

آموختم. آموختم که در این دنیا"خیالات" غالبا لذتبخش تر از تجسم

آموختم...

آموختم که در این دنیا
"خیالات" غالبا لذتبخش تر از تجسم واقعی شان هستند
...

پس، از برای خیالاتی که وجود ندارند
قربانی نمی کنم 
لذت های واقعی ای را که وجود دارند...

مشاهده همه ی 17 نظر
پیمان
پیمان

عیارِ صحت عشق آن‌گاه نمایان می‌شود که هیجان اولیه فرو


عیارِ صحت عشق

آن‌گاه نمایان می‌شود که هیجان اولیه فرو نشسته و وصالی نسبی محقق شده باشد...

حال...
باید دید که آیا همچنان آن علاقه و محبت اولیه باقی‌ست...؟

مشاهده همه ی 49 نظر
پیمان
پیمان

چون طفل که از خوردن داروست پریشان. با دوست


...

چون طفل که از خوردن داروست پریشان...

با دوست پریشانم و بی دوست پریشان...

...

مشاهده همه ی 12 نظر
پیمان
پیمان

چون طفل که از خوردن داروست پریشان. با دوست پریشانم

...

چون طفل که از خوردن داروست پریشان...با دوست پریشانم و بی دوست پریشان...

...

مشاهده همه ی 5 نظر
پیمان
پیمان

همونی که در مورد زن گفتن. در مورد عشق هم می

همونی که در مورد زن گفتن...
در مورد عشق هم می شه گفت...


عشق وجودش بلاس...

ولی واقعا خدا هیچ دلیو بدون بلا نذاره...!

مشاهده همه ی 39 نظر
پیمان
پیمان

درد بی عشقی ز جانم برده طاقت برده طاقت. ورنه


درد بی عشقی ز جانم برده طاقت برده طاقت...

ورنه من داشتم آرام...

مشاهده همه ی 27 نظر