لحظه  بروز رسانی 
Saeed
Saeed

بزن باران بهاری کن فضا را بزن باران و تر

بزن باران بهاری کن فضا را بزن باران و تر

بزن باران بهاری کن فضا را
بزن باران و تر کن قصه ها را
بزن باران که از عهد اساطیر
کسی خواب زمین را کرده تعبیر
بشارت داده این آغاز راه است
نباریدن دلیل یک گناه است
بزن باران به سقف دل که خون است
کمی آنسوتر از مرز جنون است
بزن باران که گویی در کویرم
به زنجیر سکوت خود اسیرم
بزن باران سکوتم را به هم زن
و فردا را به کام ما رقم زن
بزن باران به شعرم تا نمیرد
در آغوش طبیعت جان بگیرد
بزن باران، بزن بر پیکر شب
بر ایمانی که می سوزد در این تب
به روی شانه های خسته ی درد
به فصل واژه های تلخ این زن
بزن باران یقین دارم صبوری
و شاید قاصدی از فصل نوری
بزن باران، بزن عاشق ترم کن
مرا تا بی نهایت باورم کن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed
Saeed

چقدر احمقانه است که از یک قهوه تلخ انتظار یک

چقدر احمقانه است که از یک قهوه تلخ انتظار
یک فال شیرین داشته باشید . یک آدم بیشعور
رو به سختی میشود تحملش کرد ولی تحمل
آدمی که فکر می کند با شعور است غیر ممکن
است که متاسفانه یا خوشبختانه از این جور
آدم هایی که فکر می کنند با شعور هستند در
جامعه زیاد است .

مشاهده همه ی 1 نظر
Saeed
Saeed

گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است ؟

گفتم که روی خوبت
از من چرا نهان است ؟
گفتا تو خود حجابی
ورنه رخم عیان است !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed
Saeed

بزن باران بهاری کن فضا را بزن باران و تر

بزن باران بهاری کن فضا را
بزن باران و تر کن قصه ها را
بزن باران که از عهد اساطیر
کسی خواب زمین را کرده تعبیر
بشارت داده این آغاز راه است
نباریدن دلیل یک گناه است
بزن باران به سقف دل که خون است
کمی آنسوتر از مرز جنون است
بزن باران که گویی در کویرم
به زنجیر سکوت خود اسیرم
بزن باران سکوتم را به هم زن
و فردا را به کام ما رقم زن
بزن باران به شعرم تا نمیرد
در آغوش طبیعت جان بگیرد
بزن باران، بزن بر پیکر شب
بر ایمانی که می سوزد در این تب
به روی شانه های خسته ی درد
به فصل واژه های تلخ این زن
بزن باران یقین دارم صبوری
و شاید قاصدی از فصل نوری
بزن باران، بزن عاشق ترم کن
مرا تا بی نهایت باورم کن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed
Saeed

عشق چیست ؟ 1- احساس یک فرد 2- من

عشق چیست ؟
1- احساس یک فرد
2- من و تو شدن
3- پیوند دو دل
4- شکستن دل ها
5- زندگی
6- بدبختی
7- دردسر
8- فقط تو
9- هیچکدام
10- خودت بگو

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed
Saeed

چه حال خوبی دارد دوست داشتنت ، سرِ صبح

چه حال خوبی دارد
دوست داشتنت ،
سرِ صبح ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed
Saeed

چقدر احمقانه است . . . . از یک قهوه تلخ

چقدر احمقانه است . . . . از یک قهوه تلخ انتظار فال شیرین داشته باشی . . . .
توی آسمون همیشه از یه ارتفاعی به بعد دیگه هیچ ابری وجود نداره پس
هروقت اسمون دلت ابری بود با دنیا نجنگ فقط اوج بگیر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed
Saeed

وقتی که تنهاییم دنبال دوست می گردیم پیدایش که کردیم

وقتی که تنهاییم دنبال دوست می گردیم پیدایش که کردیم

وقتی که تنهاییم دنبال دوست می گردیم پیدایش که کردیم
دنبال عیب هایش می گردیم از دستش که دادیم در تنهایی
دنبال خاطراتش می گردیم " ژان پل سارتر " .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید