لحظه  بروز رسانی 
Saeed
Saeed

بزن باران بهاری کن فضا را بزن باران و تر

بزن باران بهاری کن فضا را
بزن باران و تر کن قصه ها را
بزن باران که از عهد اساطیر
کسی خواب زمین را کرده تعبیر
بشارت داده این آغاز راه است
نباریدن دلیل یک گناه است
بزن باران به سقف دل که خون است
کمی آنسوتر از مرز جنون است
بزن باران که گویی در کویرم
به زنجیر سکوت خود اسیرم
بزن باران سکوتم را به هم زن
و فردا را به کام ما رقم زن
بزن باران به شعرم تا نمیرد
در آغوش طبیعت جان بگیرد
بزن باران، بزن بر پیکر شب
بر ایمانی که می سوزد در این تب
به روی شانه های خسته ی درد
به فصل واژه های تلخ این زن
بزن باران یقین دارم صبوری
و شاید قاصدی از فصل نوری
بزن باران، بزن عاشق ترم کن
مرا تا بی نهایت باورم کن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed
Saeed

عشق چیست ؟ 1- احساس یک فرد 2- من

عشق چیست ؟
1- احساس یک فرد
2- من و تو شدن
3- پیوند دو دل
4- شکستن دل ها
5- زندگی
6- بدبختی
7- دردسر
8- فقط تو
9- هیچکدام
10- خودت بگو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed
Saeed

چقدر احمقانه است . . . . از یک قهوه تلخ

چقدر احمقانه است . . . . از یک قهوه تلخ انتظار فال شیرین داشته باشی . . . .
توی آسمون همیشه از یه ارتفاعی به بعد دیگه هیچ ابری وجود نداره پس
هروقت اسمون دلت ابری بود با دنیا نجنگ فقط اوج بگیر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed
Saeed

وقتی که تنهاییم دنبال دوست می گردیم پیدایش که کردیم

وقتی که تنهاییم دنبال دوست می گردیم پیدایش که کردیم

وقتی که تنهاییم دنبال دوست می گردیم پیدایش که کردیم
دنبال عیب هایش می گردیم از دستش که دادیم در تنهایی
دنبال خاطراتش می گردیم " ژان پل سارتر " .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed
Saeed

هر چه آید به سرم باز بگویم . گذرد / وای

هر چه آید به سرم باز بگویم ... گذرد / وای از این عمر که با میگذرد * میگذرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed
Saeed

یک بوسه ز تو خواستمو شش دادی شاگرد که بودی

یک بوسه ز تو خواستمو شش دادی
شاگرد که بودی که چنین استادی !!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed
Saeed

گلی گم کرده ام در باغ هستی / گلم پیدا شده

گلی گم کرده ام در باغ هستی / گلم پیدا شده آن گل تو هستی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed
Saeed

ای خدا HARD دلم FORMAT مکن FILE

ای خدا HARD دلم FORMAT مکن

FILE من را خالی از برکت مکن


OPTION غم را خدايا ON مکن

FILE اشکم را خدايا RUN مکن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed
Saeed

ای خدا HARD دلم FORMAT مکن FILE

ای خدا HARD دلم FORMAT مکن

FILE من را خالی از برکت مکن


OPTION غم را خدايا ON مکن

FILE اشکم را خدايا RUN مکن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید