█░☆░█ ツ ᗩ ɦ ო ձ ∂ ツ █░☆░█
مو قشنگمو قشنگ
█░☆░█ ツ ᗩ ɦ ო ձ ∂ ツ █░☆░█

پولــツــدار که باشی بـرفـــــــ بهانه ای می شود برای لباس

33712631245464835376.gif
33712631245464835376.gif

http://www.8pic.ir/images/46575689564498304503.gif
پولــツــدار که باشی بـرفـــhttp://www.copypastekon.ir/files/smiles/sample/22963.gifــــ بهانه ای می شود برای لباس نو خریــ✌️ــدن...
با دوستان به اسکـ✌️ــی رفتن...
تفریح کردن و از زندگی لذت بردن...

اما !


خدا نکند فقیر باشی و برف ببارد! ☹
از بیکـــــار شدن پدر کارگــرت بگیر تا غــ
ـــم پاره بودن کفشهایت و چکــhttp://www.copypastekon.ir/files/smiles/araq/54.gifــــه کردن سقف خانه ات...

چرا ؟


چرا باید پـــول تعیین کند که برف نعمت است یا عذاب!؟

http://up.love-skin.ir/up/l-skin/Pictures/1394/10/Barf-Mibarad.jpg

damha

http://www.8pic.ir/images/46575689564498304503.gif

33712631245464835376.gif

33712631245464835376.gif


سـرابـــــ
مشاهده همه ی 2 نظر
█░☆░█ ツ ᗩ ɦ ო ձ ∂ ツ █░☆░█
مو قشنگمو قشنگ
█░☆░█ ツ ᗩ ɦ ო ձ ∂ ツ █░☆░█

روزگار غریبی است . نمکدان را که پر میکنی ،

33712631245464835376.gif
33712631245464835376.gif

http://www.8pic.ir/images/46575689564498304503.gif

روزگار غریبی است ...

نمکدان را که پر میکنی ، توجهی به ریختن نمکها نداری ...
اما زعفران را که میسابی به دانه دانه اش توجه میکنی ...!!

حال آنکه بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست...
ولی بدون زعفران ماهها و سالها میتوان آشپزی کرد و غذا خورد ...


مراقب
نمکهای زندگیتان باشید ...
ساده و بی ریا و همیشه دم دست ...
که اگر نباشند وای بر سفره زندگی !!!

http://8pic.ir/images/otpdrjs2bywo9w2ldd3a.jpg
damha

http://www.8pic.ir/images/46575689564498304503.gif

33712631245464835376.gif

33712631245464835376.gif


سـرابـــــ
مشاهده همه ی 66 نظر
█░☆░█ ツ ᗩ ɦ ო ձ ∂ ツ █░☆░█
مو قشنگمو قشنگ
█░☆░█ ツ ᗩ ɦ ო ձ ∂ ツ █░☆░█

گــفتـمـ : خــــدایــــا سوالـــے دارمـ !! ↯ چــ؟ـــرا هـر مـوقـــع

33712631245464835376.gif
33712631245464835376.gif

http://www.8pic.ir/images/46575689564498304503.gif

گــفتـمـ :
خــــدایــــا سوالـــ
ے دارمـ !!
چــ؟ـــرا هـر مـوقـــع مــن شــادمـ هـم
ـہ مے خـنـدن،
ول
ــے وقـتــے غمـ ـگینـمـ کسـے با مـن گریـہ نمـے کنـہ؟

گـفـت: "خنــده" را برای جمـعـ آور
ے "دوســت"
و "غـــم" را بـرا
ے انتـخـاب بهـتـریـن دوسـت آفـریـدمـ...!


http://8pic.ir/images/h7eq6s65epuju08ap0cv.jpg

بــراے ↯مـــــا↯ کـہ فـقطـ نـوشـتــہ >> ✖"دوســتان آنـلـایـن"✖
خــوشـ بـحـال ↻کـســـــے↻ کـہ بـراش نـوشـتـہ:

✍"...is typing "✍

damha

http://www.8pic.ir/images/46575689564498304503.gif

33712631245464835376.gif

33712631245464835376.gif


سـرابـــــ
نظرات برای این پست غیر فعال است
█░☆░█ ツ ᗩ ɦ ო ձ ∂ ツ █░☆░█
مو قشنگمو قشنگ
█░☆░█ ツ ᗩ ɦ ო ձ ∂ ツ █░☆░█

به بعضــ♂ــیام باس گفت: ▂▂ خَـــــــــــز شـُــــدی اَز بَــــــــس

33712631245464835376.gif
33712631245464835376.gif

http://www.8pic.ir/images/46575689564498304503.gif


به بعضــ
ــیام باس گفت:
▂▂ خَـــــــــــز شـُــــدی
اَز بَــــــــس
دَس بِـه دَس شــُــــدی✘

http://8pic.ir/images/so8z18tg2q8dg6ypgkz1.jpg

دُنیـــــــــآ ....
وآقعیش اینقـــــــد ارزِش نـــــــداره
کِ تو دـآرـی وـآسه ِمَجـآزیش
خودِتُ جــــ
✂ْـــــــر مید ـــے

دخـــ♂ـــدر جان

http://8pic.ir/images/kxkyz9x2zb56ii5de6pj.jpg
damha

http://www.8pic.ir/images/46575689564498304503.gif

33712631245464835376.gif

33712631245464835376.gif


بــزن بــــاران
نظرات برای این پست غیر فعال است
█░☆░█ ツ ᗩ ɦ ო ձ ∂ ツ █░☆░█
مو قشنگمو قشنگ
█░☆░█ ツ ᗩ ɦ ო ձ ∂ ツ █░☆░█

◄⌛️ گاهی دلت بهانه هایی می گیرد که خودت انگشت

33712631245464835376.gif
33712631245464835376.gif

http://www.8pic.ir/images/46575689564498304503.gif


◄⌛️ گاهی دلت بهانه هایی می گیرد که خودت انگشت به دهان می مانی...
◄⌛️ گاهی دلتنگی هایی داری که فقط باید فریادشان بزنی اما سکوت می کنی ...

◄⌛️ گاهی پشیمانی از کرده و ناکرده ات...

◄⌛️ گاهی دلت نمی خواهد دیروز را به یاد بیاوری
انگیزه ای برای فردا نداری
و حال هم که...... هیچ...!


◄⌛️ گاهی فقط دلت می خواهد زانو هایت را تنگ در آغوش بگیری و
گوشه ای گوشه ترین گوشه ای که می شناسی...
بنشینی و
"فقط" نگاه کنی...


√ میدانی؟
☜ تـــو همانی که در کودکی هم به بازی کودکان {+♂} نگاه می کردی...!


"تنهـــــــــــــــا"...

نگاه می کردی!


http://8pic.ir/images/rt3febnkvb607pzaxza1.jpg
damha

http://www.8pic.ir/images/46575689564498304503.gif

33712631245464835376.gif

33712631245464835376.gif


سـرابـــــ
نظرات برای این پست غیر فعال است