█░☆░█ ツ ᗩ ɦ ო ձ ∂ ツ █░☆░█
مو قشنگمو قشنگ
█░☆░█ ツ ᗩ ɦ ო ձ ∂ ツ █░☆░█

خداحافظ دوستان. تاریخ اعزام: 94/8/3 منطقه آموزش: 05 کرمان وضعیت

33712631245464835376.gif
33712631245464835376.gif

http://www.8pic.ir/images/46575689564498304503.gif


خداحافظ دوستان...


http://8pic.ir/images/tyncqh7apfjzlmxglxif.jpg

تاریخ اعزام: 94/8/3
منطقه آموزش: 05 کرمان
وضعیت روحیه: ....


http://8pic.ir/images/vk8kmz8so1ynrug32m8c.png
دلم از الان تنگ شده!!{-w17-}
میترسم برگردم و ...
... حـــلالم کنید ...

damha

http://www.8pic.ir/images/46575689564498304503.gif

33712631245464835376.gif

33712631245464835376.gif


بــزن بــــاران
نظرات برای این پست غیر فعال است
█░☆░█ ツ ᗩ ɦ ო ձ ∂ ツ █░☆░█
مو قشنگمو قشنگ
█░☆░█ ツ ᗩ ɦ ო ձ ∂ ツ █░☆░█

ᓄـرב اگر ᓄـرב باشـב. عشـᓆ را از زלּ ᓄـیـפֿـواهـــב

33712631245464835376.gif
33712631245464835376.gif

http://www.8pic.ir/images/46575689564498304503.gif


ᓄـرב اگر ᓄـرב باشـב...
عشـᓆ را از زלּ ᓄـیـפֿـواهـــב نــــــهـ ᓄــפـصولے از ✘جراـפـے پلاـωـتیڪ✘ را !

و تو اے زלּ آگاهـ باش
ڪهـ ...
"בاـᓅ شـבن", تضـᓄـین پیـבا ڪرבלּ یڪ ᓄـرב نـפֿـواهـــב بوב !!

פֿـوבت باش
http://8pic.ir/images/5qfmqxcjjpg5a23pra3w.jpg

damha

http://www.8pic.ir/images/46575689564498304503.gif

33712631245464835376.gif

33712631245464835376.gif


بــزن بــــاران
نظرات برای این پست غیر فعال است
█░☆░█ ツ ᗩ ɦ ო ձ ∂ ツ █░☆░█
مو قشنگمو قشنگ
█░☆░█ ツ ᗩ ɦ ო ձ ∂ ツ █░☆░█

تنهایی همیشه بد نیست! تنهایی یعنی یه گوشی 1200 داری

33712631245464835376.gif
33712631245464835376.gif

http://www.8pic.ir/images/46575689564498304503.gifhttp://8pic.ir/images/yeqdmtixilw6aaic2o9c.png

تنهایی همیشه بد نیست!

تنهایی یعنی یه گوشی 1200 داری خیالت راحته هر جا باشه و دست هر کی بدی ترسی نداری

تنهایی یعنی با خیال راحت هر جا دوست داری میری و هر جور دوس داری زندگی میکنی

تنهایی یعنی کسی نیست بهت گیر بده

تنهایی یعنی کسی نیست باهاش قهر کنی و زندگیتو تلخ کنی

تنهایی یعنی حتی شب تا صب میتونی بری قدم بزنی، بگردی توی طبیعت

تنهایی یعنی هر چیزی دوس داری به سلیقه خودت بخری

تنهایی یعنی بری جایی که کسی نیست واسه خودت آواز بخونی

تنهایی یعنی از خوشحالی اینکه تنهایی گریه کنی

تنهایی یعنی.... چه خوبه خودتو داری!


http://8pic.ir/images/5wpt9tjs0xpw0ftmf4qt.png


damha

http://www.8pic.ir/images/46575689564498304503.gif

33712631245464835376.gif

33712631245464835376.gif

دلدادگــی
نظرات برای این پست غیر فعال است
ıllı ᶰαͣᶻнˡмͥαͫd ıllı
ıllı ᶰαͣᶻнˡмͥαͫd ıllı

وقتے میاے اینجا ینے یه جاے خالے تو روزات בارے

1kda_love014.gif1kda_love014.gif


وقتے میاے اینجا ینے یه جاے خالے تو روزات בارے

ینے یه لحظه هایے هست که کسے نیست برات پرکنه...

وقتے میاے تو فضاے مجازے فقط میخواے اوטּ لحظه ها بره..

میخواے تموم بشه بعضے وقتا نمیـבونے בنبال چے میگرבے

ولے بـבوטּ اینکه בست خوבت باشه تو پیجا בنبال یه نفرخاص میگرבی..

בنبال یه چیز خاصی...ـבنبال یه בستخط که حالتو خوب کنه..

בنبال یه مطلب که حرف בل تو باشه

با اینکه میـבونے اینجا مجازیه....و نمیشه به هیچ کس تو ایטּ فضا اعتماـב کرב ...

ولے بازבلت میخواـב یکے باشه که باهاش حرف بزنی..

یکے باشه که همش حالتو بپرسه ..نگرانت باشه.....

اینجا میشه یه حس عجیبو تو نوشته هاے هرکسے בیـב....ولے همه בوس نـבارטּ اوטּ حسو بروز بـבن...

اینجا یه کشش مبهم בاره...یه چسب قوے که نمیشه از خوבت جـבاش کنی...

בلم میخواـב یه روزے بیاـב که به هیچ בنیاے مجازے نیاز نـבاشته باشیم..

اونوقته که احساس خوشحالے בارم....

xiri_qil4jp6w6v2-358.gifxiri_qil4jp6w6v2-358.gifxiri_qil4jp6w6v2-358.gifxiri_qil4jp6w6v2-358.gifxiri_qil4jp6w6v2-358.gifxiri_qil4jp6w6v2-358.gifxiri_qil4jp6w6v2-358.gifxiri_qil4jp6w6v2-358.gif
loveimpossible.gif
gjs3_lubov_24.gif

بــزن بــــاران
مشاهده همه ی 325 نظر
█░☆░█ ツ ᗩ ɦ ო ձ ∂ ツ █░☆░█
مو قشنگمو قشنگ
█░☆░█ ツ ᗩ ɦ ო ձ ∂ ツ █░☆░█

√ کـــــــــــ اش زنــــــدگــــــــــــی از { آخـــــــر به اولــــــ }

33712631245464835376.gif
33712631245464835376.gif

http://www.8pic.ir/images/46575689564498304503.gifکـــــــــــ اش زنــــــدگــــــــــــی از { آخـــــــر به اولــــــ } بـــــــود.. !!

◄ پــیـــــــر به دنـیـــــــــ ا می آمـدیــم...


در رخـداد یک عـشـــ
ــــق جـــــوان می شدیم


سپس کـــودکی معصـــــوم می شدیم و...


◄ در نیمــه شبــی با نــــوازش های مــــــادر ...


آرامـــــــــــ می مـُـــردیــم


md5wlyd6zcpyltdnhids.jpg


http://www.8pic.ir/images/46575689564498304503.gif

33712631245464835376.gif

33712631245464835376.gif

دلدادگــی
نظرات برای این پست غیر فعال است
█░☆░█ ツ ᗩ ɦ ო ձ ∂ ツ █░☆░█
مو قشنگمو قشنگ
█░☆░█ ツ ᗩ ɦ ო ձ ∂ ツ █░☆░█

چالشـ دوران مدرسهـ (راهنمــایی یــا دبیــرستان)آخرینـ مدرسـهـ کهـ بودی؟ پیش


oeisdl37iiekm92tjb8o.jpg


چالشـ دوران مدرسهـ (راهنمــایی یــا دبیــرستان)
آخرینـ مدرسـهـ کهـ بودی؟ پیش دانشگاوهی ایثارگران (بعله همشین بچه موثبتیم من) {-72-}
کدومـ نیمکتــ؟ هموشه نیمکت عاخر ولی هموشه شاگرد عول {-82-}{-130-}
بغل دستیتــ کی بود؟ یه رفیخم که هنو ولم نکرده خخخخ امسش>>>مِتّی{-112-}
درسی که خوشتـ میومـد؟ تو راهنمایی که هنر و ورزش و ریاضی تو دبیرسدان شیمی و زیست و ورزش و فیزیک {-117-}
درسی کهـ بدتــ میومد؟جغرافی و تاریخ<img src=
درسی کهـ خوابتــ میبــرد؟همون دوتا بالایی دخیخن <img src=
کتکـ خوردی؟ از کی و بابتـ چی؟ نع والاع کوتک شیه هموشه تشویقم موشودم {-116-}
مورد انضباطی؟ نع یه مورد انسباطی داوشدم فقط اونم واس دوران عبتداعی بود خخm18i_21b7wpk.gif

یهـ خاطره خوبـ که یادتـ موندهـ خیلی خلاصه برامون بگــو

دبیرسدان و راهنمایی و ابتداعی دخیخن سر کوچمون بود ینی زنگ میخورد بعدش عز خونه میرفدم مدرسه واسه همین خاطره ای نداورم!!!
فخط خولاصه بگم که هموشه سر کلاس یا کاریکاتور می کشیدم یا نقاشی ، ینی تو همه کتابام همه صفه هاش نقاشی بود خخخ واسه همین خعلی حواس بچه ها پرت می شد هی دبیرا میگفدن چه خبره اون ته{-34-}!!
عاخر سالم کتابام به غارت میرفد{-77-}
خولاصه ما دهه 60یا سوخدیم
{-7-}{-50-}{-28-}

منو شاگردم>> ناسی خنگول به این چالش دعوت کرده که خعلی ممنونم ازش z0wg_curtsey.gif
wxso_67794.gifwxso_67794.gifwxso_67794.gifwxso_67794.gifwxso_67794.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است