لحظه  بروز رسانی 
Aida jon
آروم و عادیآروم و عادی
Aida jon

سر کلاس عربی : آقای معلم : اگه ببینم

سر کلاس عربی :
آقای معلم :
اگه ببینم کسی سر کلاس من فارسی صحبت کنه باید بره بیرون
من به دوستم :
الخودکار المشکی الداری ؟
دوستم : البله الدارم ، البفرمایید !!!
نیمکت بغلی : الـــخخخخخخخ
کلاس : الــــخخخخخخخخخخخخ
معلم: الکصافطان

مشاهده همه ی 11 نظر
Aida jon
آروم و عادیآروم و عادی
Aida jon

گفت دوستت دارم هرچه گشتم مثل تو پیدا نکردم.گفتم خوب گشتی

گفت دوستت دارم هرچه گشتم مثل تو پیدا نکردم..گفتم خوب گشتی ..گفت اره ..گفتم اگه دوستم داشتی نمی گشتی....../

مشاهده همه ی 38 نظر
Aida jon
آروم و عادیآروم و عادی
Aida jon

ابنجا ایران است سرزمین من!جایی که آزادی فقط نام یک میدان

ابنجا ایران است سرزمین من!

جایی که آزادی فقط نام یک میدان است!!

خوش به حال مسافرکشان میدان آزادی چه آزادانه فریاد میزنن آزادی آزادی....

و عابری خسته میپرسد آزادی چند؟!!!

مشاهده همه ی 8 نظر
Aida jon
آروم و عادیآروم و عادی
Aida jon

خوشبخت اگر خار بکارد از بخت خوشش لاله و ریحان بدر

خوشبخت اگر خار بکارد از بخت خوشش لاله و ریحان بدر آید.

بدبخت اگر مسجدی از آینه سازدیا سقف فرو ریزد ویا قبله کج آید..

مشاهده همه ی 2 نظر
Aida jon
آروم و عادیآروم و عادی
Aida jon

بارون صدای احساسه، نم بارون چشاتو نشناسه.تو رو از دست دادم. 

بارون صدای احساسه، نم بارون چشاتو نشناسه.

تو رو از دست دادم.  تو ی لحظه ادم دنیاشو میبازه

بهترین  خواننده وبهترین صدا ررررررررررررررررفت..

مشاهده همه ی 3 نظر
Aida jon
آروم و عادیآروم و عادی
Aida jon

 ﯾﻪ ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ . . . مردونگی توی ظاهرشون داد

... ﯾﻪ ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ . . . مردونگی توی ظاهرشون داد میزنه ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﺷﻮﻥ ﻓﺎﺑﺮﯾﮏ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻪ ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻟﮑﺴﻮﺯ ﺩﺍﺭﻥ ﻧﻪ بنز . . . ﺍﻣﺎ ﻣـﺮﺍﻡ ﺩﺍﺭﻥ... ﭼﺸﻤﺸﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ نمی چرخه . . . ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻮﯼ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺁﺑﯽ و گودی کمر نیستن . . . ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺯﯾﮑـ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﻨ...  بیشتر... ﯾﻪ ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ . . . مردونگی توی ظاهرشون داد میزنه ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﺷﻮﻥ ﻓﺎﺑﺮﯾﮏ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻪ ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻟﮑﺴﻮﺯ ﺩﺍﺭﻥ ﻧﻪ بنز . . . ﺍﻣﺎ ﻣـﺮﺍﻡ ﺩﺍﺭﻥ... ﭼﺸﻤﺸﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ نمی چرخه . . . ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻮﯼ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺁﺑﯽ و گودی کمر نیستن . . . ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺯﯾﮑـ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ﭘُــــﺰ ﻧﻤﯿـــــــﺪﻥ ﭘﺎﺗﻮﻕﺷﻮﻥ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻭ ﺷﯿﺸﻪ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺸﺮﻭﺑﯽ ﺟﺎﺕ ﻧﯿﺴﺖ . . . ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻼﻣﺸﻮﻥ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﯽ ﺭﯾﺎ و ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻦ . . . ﺁﺩﻡ ﻣﯿﺘــﻮﻧﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻪ ﮐﻨﺎﺭﺷـﻮﻥ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨـﺎﺭﺵ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻧﯿﺴﺖ . . . ﻭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﺜﻞ ﻫـﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻦ ﺍﯾﻦ ﺟﻮﺭ ﭘﺴﺮﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﻣـﺮﺩﻥ... به افتخارشون.. 

مشاهده همه ی 3 نظر
Aida jon
آروم و عادیآروم و عادی
Aida jon

چه سکــــــــوتی دنیـــــــــــا را فـــــــــــرا می گرفت !!! ➹

چه سکــــــــوتی دنیـــــــــــا را فـــــــــــرا می
گرفت !!! ➹


➹ اگــــــــر هرکســــــــــــی ➹


➹ تنهــــا به انــــــــــدازه ی صــــــــــداقتش ➹


➹ سخـــــن میگــــــفت ... ➹

مشاهده همه ی 1 نظر