لحظه  بروز رسانی 
ترانه
آروم و عادیآروم و عادی
ترانه

شرح دلتـــنگی من بی تـــو فقط یک جمـــله ســت

شرح دلتـــنگی من بی تـــو فقط یک جمـــله ســت

شرح دلتـــنگی من بی تـــو
فقط یک جمـــله ســت

" تا جنــون فاصله ای نیست
از اینـــجا که منــــم"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ترانه
آروم و عادیآروم و عادی
ترانه

ز تو هم دل کندم ، و دیگر نپرسیدم ز

ز تو هم دل کندم ، و دیگر نپرسیدم ز

ز تو هم دل کندم ،
و دیگر نپرسیدم ز خویش
چاره معشوق اگر
عاشق از او دل کند، چیست.....

مشاهده همه ی 5 نظر
ترانه
آروم و عادیآروم و عادی
ترانه

نیم ساعت پیش ،خدا را دیدم قوز کرده

نیم ساعت پیش ،خدا را دیدم
قوز کرده
با پالتوی مشکی بلندش
سرفه کنان
در حیاط
از کنار دو سرو سیاه گذشت
و رو به ایوانی که من ایستاده بودم آمد
آواز که خواند ، تازه فهمیدم
پدرم را
با او
اشتباهی گرفته ام.....

مشاهده همه ی 1 نظر
ترانه
آروم و عادیآروم و عادی
ترانه

زن ها را از رقصیدن منع کردند . از آواز

زن ها را از رقصیدن منع کردند ....
از آواز خواندن
از عاشقی کردن
خندیدن
زن ها در پیله های خود فرو رفتند...
و از تنهایی بسیار شاعر شدند
و در شعر هایشان وحشیانه رقصیدند ...
آواز خواندند
عشق ورزیدند
اما خنده !!نه
فقط گریستند .....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ترانه
آروم و عادیآروم و عادی
ترانه

گـــــر یـــار زنــد بر دف و صد غصـــــه بخوانـــد مــــن

گـــــر یـــار زنــد بر دف و صد غصـــــه بخوانـــد مــــن

گـــــر یـــار زنــد بر دف و صد غصـــــه بخوانـــد
مــــن نیز غـــــزل گویـــم و تـــا یـــار بخـــواند

چــرخـــی بزنـــم ، هــــو بکـشم با دم ســــازش
صـــد بـــاده بیـــــارم کــه در آن حـــال بمـــاند

مشاهده همه ی 3 نظر
ترانه
آروم و عادیآروم و عادی
ترانه

لـعـنـت بـه عـقـایـدی کـه نـداری ولـی بـایـد طـبـق آنـها

لـعـنـت بـه عـقـایـدی کـه نـداری


ولـی بـایـد طـبـق آنـها زنـدگی کـنی


نتیجه تصویری برای تحمیل عقاید

مشاهده همه ی 14 نظر
ترانه
آروم و عادیآروم و عادی
ترانه

ببـخـش که گـــاهی آنــقدر هســـتی که نمیــبـیــنمــت ،دسـتانـت را میـبـوسم

ببـخـش که گـــاهی آنــقدر هســـتی

که نمیــبـیــنمــت ،

دسـتانـت را میـبـوسم و پیـشـانـیـت را ،

به حـرمت شـرافـتـت می ایسـتم

و تـعـظـیـم میـکنـم ..


نتیجه تصویری برای کارت پستال روز پدر


مشاهده همه ی 2 نظر
ترانه
آروم و عادیآروم و عادی
ترانه

به جمشید بر گــوهـــر افشـــانـــدنــد مـــر آن روز را روز

به جمشید بر گــوهـــر افشـــانـــدنــد

مـــر آن روز را روز نـــو خواندند ....


بــزرگـــان به شــادی بیــاراستند

مــی و رود و رامشـــگران خــواستند....


نتیجه تصویری برای مینیاتور نوروز

مشاهده همه ی 1 نظر
ترانه
آروم و عادیآروم و عادی
ترانه

وعـده های ســــر خـــرمــن همــه ارزانـــی شیــــخ. با تـــو هـــر لحظه دلـــم میـــ

وعـده های ســــر خـــرمــن

 همــه ارزانـــی شیــــخ.......


با تـــو هـــر لحظه دلـــم

 میـــل جــهنـــم دارد ........

نتیجه تصویری برای مینیاتور شیخ


مشاهده همه ی 9 نظر
ترانه
آروم و عادیآروم و عادی
ترانه

زلــــف آن اســــت که بی شـــانه دل از جــا

زلــــف آن اســــت


که بی شـــانه دل از جــا ببـــرد ....


نتیجه تصویری برای زلف شانه

مشاهده همه ی 32 نظر