افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
ترانه
خوشحالخوشحال
ترانه

لـعـنـت بـه عـقـایـدی کـه نـداری


ولـی بـایـد طـبـق آنـها زنـدگی کـنی


نتیجه تصویری برای تحمیل عقاید

مشاهده همه ی 6 نظر
ترانه
خوشحالخوشحال
ترانه

ببـخـش که گـــاهی آنــقدر هســـتی

که نمیــبـیــنمــت ،

دسـتانـت را میـبـوسم و پیـشـانـیـت را ،

به حـرمت شـرافـتـت می ایسـتم

و تـعـظـیـم میـکنـم ..


نتیجه تصویری برای کارت پستال روز پدر


مشاهده همه ی 1 نظر
ترانه
خوشحالخوشحال
ترانه

به جمشید بر گــوهـــر افشـــانـــدنــد

مـــر آن روز را روز نـــو خواندند ....


بــزرگـــان به شــادی بیــاراستند

مــی و رود و رامشـــگران خــواستند....


نتیجه تصویری برای مینیاتور نوروز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ترانه
خوشحالخوشحال
ترانه

وعـده های ســــر خـــرمــن

 همــه ارزانـــی شیــــخ.......


با تـــو هـــر لحظه دلـــم

 میـــل جــهنـــم دارد ........

نتیجه تصویری برای مینیاتور شیخ


مشاهده همه ی 9 نظر
ترانه
خوشحالخوشحال
ترانه

زلــــف آن اســــت


که بی شـــانه دل از جــا ببـــرد ....


نتیجه تصویری برای زلف شانه

مشاهده همه ی 32 نظر
ترانه
خوشحالخوشحال
ترانه

   چشــــم خود بستم که دیگر

 چشــــم مستـــش ننگرم


ناگهان دل داد زد : دیــــوانه !

 من می بینــمش......


نتیجه تصویری برای مینیاتور زیبا

مشاهده همه ی 31 نظر
ترانه
خوشحالخوشحال
ترانه

به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیم

نان را تو ببر

که راهت بلند است

و طاقتت کوتاه....

نمک را بگذار برای من !

میخواهم

این زخم

تا همیشه تازه بماند ....

مشاهده همه ی 27 نظر
ترانه
خوشحالخوشحال
ترانه

او صبرخواهد از من، بختی که من ندارم


من وصل خواهم از وی ، قصدی که او ندارد ...


نتیجه تصویری برای مینیاتور ایرانی

مشاهده همه ی 34 نظر
ترانه
خوشحالخوشحال
ترانه

میلیارد ها تومان پول خرج میکنیم.....

نذری میدهیم و در پایان ،

آرزوی شفای بیمارانی را داریم

که برای نداشتن پول درمان

مـیمــیــرند ....


                نتیجه تصویری برای سفره های نذری

مشاهده همه ی 4 نظر
ترانه
خوشحالخوشحال
ترانه

تا کی ای دلبر،

دل من بار تنهایی کشد ؟


ترسم از تنهایی 

احوالم به رسوایی کشد ..... 


نتیجه تصویری برای مینیاتور دلبر فرشچیان

مشاهده همه ی 4 نظر